Heerlijk Buiten

Develroute

Soort route
Wandelen
Lengte (Km)
8.5
Regio
Rotterdam en omgeving

Beschrijving

Omschrijving

Bij Zwijndrecht ligt het rustige recreatiegebied Munnikendevel met zijn brede rietkragen, kleine oeverbosjes en een meanderend watertje. Je wandelt door Munnikendevel en de polder rond Zwijndrecht.†

Startpunt
Bezoekerscentrum ít Weetpunt, Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht, tel: (078) 6104517.

Bijzonder

  • De voormalige veenrivier de gedempte Devel is in 1985 uitgegraven. Sindsdien heeft het gebied zich ontwikkeld†tot een natuur- en recreatiegebied met grote natuurwaarden. Het gebied biedt plaats aan veel vogels. Tijdens het broedseizoen zijn het westelijke wandelpad en de westoever tussen de ingangen Kijfhoek en Lindeweg afgesloten voor het publiek zodat vogels in alle rust kunnen broeden. Bij bezoekerscentrum ít Weetpunt is veel informatie verkrijgbaar over de natuurwaarden van het gebied en over de vogels die hier nestelen.
  • De Munnikendevel staat vol prachtige planten en bloemen, soms met knallende kleuren zoals de roze Kattenstaart, gele Lisdodde en rode klaprozen. Langs de oevers van de Devel wuift het riet. Hier nestelen vogels graag zoals de Rietzanger, de Grauwe Kiekendief en de Tapuit. In de rivier zelf zwemmen Paling, Snoek en Snoekbaars. Vogels observeren? Dat kan het beste met een verrekijker, verscholen achter het vogelobservatiescherm.
  • Het kerkje Kijfhoek is een laat-gotisch kerkje, gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. De woning van de koster dateert van 1645. Deze woning was de voormalige dorpsschool van Kijfhoek. De schoolmeester was ook koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver.

Download
De route is beschikbaar als GPX-file en te gebruiken in apparatuur die is uitgerust met GPS.

Printen
Wil je deze route printen? Klik dan op het printicoontje onderaan deze pagina.