Heerlijk Buiten

Reeuwijkse Houtroute

Soort route
Wandelen
Lengte (Km)
13
Regio
Het Groene Hart

Beschrijving

Omschrijving

In een oksel van de A12 ligt het natuur- en recreatiegebied Reeuwijkse Hout (128 ha). Het geluid van de autosnelweg is overal op de achtergrond te horen. De weg zelf is echter door de begroeiing nergens te zien. Vroeger lagen hier drassige weilanden, maar in minder dan twintig jaar tijd is een gevarieerd landschap ontstaan met dichte bospercelen, gras- en hooilanden. De Reeuwijkse Hout is een drukbezocht recreatiegebied, vooral in de zomer. De drukte concentreert zich dan rond het strand en de surfplas. Wandelaars die houden van stilte kiezen dus het best voor een doordeweekse dag in het voor- of naseizoen.

Startpunt
Parkeerplaats Reeuwijkse Hout aan de kant van Gouda Goverwelle

Bijzonder

  • Veenland†Het eerste deel van de wandeling gaat over smalle weggetjes tussen de plassen. Waar nu water is, lagen vroeger weilanden. Tussen 1653 en 1795 verbood Gouda turfwinning in de directe omgeving van de stad, uit angst dat de veenplassen zich steeds verder zouden uitbreiden. Toen echter het veen elders in Holland opraakte, werd het verbod door het Rijk opgeheven. Daarna werd het veen weiland voor weiland uitgegraven. Dit verklaart de rechthoekige vorm van de dertien Reeuwijkse Plassen.
  • Schaatsen en surfen†De plas Broekvelden Vettenbroek, nu †in gebruik als surfplas, heeft deels dezelfde ontstaansgeschiedenis. Ook hier werden weilanden opgeofferd voor de winning van turf. Zo ontstonden plassen die rond 1890 werden drooggelegd. Een kleine eeuw later, aan het eind van de jaren zestig, werd gestart met de winning van zand voor onder meer de verbreding van de A12. Broekvelden Vettenbroek is dus een zandwinningsplas, met een diepte van circa 30 meter. De oude plassen zoals Ravensberg zijn vaak maar drie tot vier meter diep, met als gevolg dat bij vorst de veenwinplassen veel eerder bevroren zijn dan de zandwinplas. Zo'n grote watermassa bevriest alleen bij langdurige strenge vost. Het kan gebeuren dat op Ravensberg al wordt geschaatst, terwijl op de aangrenzende plas nog windsurfers in de weer zijn.
  • Langs de Zoetendijk heeft de vereniging Vrijwillig Natuurbeheer Reeuwijk nieuwe rietlanden aangelegd. Deze natuurvriendelijke oevers zijn van belang voor zeldzame vogelsoorten als de grote karekiet en de roerdomp. Ook wandelaars beleven heel wat meer plezier aan een wilde rietruigte dan aan de vroeger veelal strakke oeverbeschoeiingen.†
  • Dood hout leeft†Het beheer van de Reeuwijkse Hout is erop gericht een gevarieerd natuurgebied te laten ontstaan met een grote rijkdom aan flora en fauna. Om dat te bereiken, kent het gebied een afwisseling van bospercelen, graslanden en weilanden. In de bossen blijven de beheerders zo veel mogelijk aan de kant staan. Ze helpen hooguit de natuur een handje door het dichte bos hier en daar uit te dunnen. Dan dringt het zonlicht weer door tot op de bodem en krijgen planten en struiken een kans. Zo kan in relatief korte tijd een wilde bosstructuur ontstaan.†
  • De gras- en hooilanden worden begraasd en bemaaid om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Een klein deel van de sloten wordt niet meer schoongemaakt, zodat een moerasachtig milieu ontstaat. Op den duur zullen deze sloten verlanden. Bezoekers klagen weleens dat het gebied er onverzorgd bijligt. Snoeien, maaien en aanharken gebeurt inderdaad slechts spaarzaam. Afgewaaide takken en omgewaaide bomen blijven in het gebied liggen. Soms worden met opzet bomen omgelegd. Dood hout is immers een bron van leven voor schimmels, mossen en paddestoelen. Insecten leggen hun eieren in vermolmd hout. Vogels doen zich te goed aan insecten. Zo blijft de kringloop van de natuur op volle toeren draaien. Voor interessante excursies kunt u terecht bij de Watersnip.†
  • Is someone out there?†Natuur en cultuur gaan vaak goed samen. Op een rechthoekig grasland staat sinds 1996 het kunstwerk ł'Is someone out there? kavel 18' (4) van de Amsterdamse kunstenaar Arno van der Mark. Aan de randen van het grasland heeft hij twintig gietijzeren voetstukken geplaatst met een raadselachtige inscriptie. De kunstenaar wil de waarneming van deze alledaagse plek intensiveren. Niemand zal nog onopgemerkt aan het grasland voorbijlopen. En iedereen zal er zijn eigen gedachten bij hebben. Een ander leuk cultureel uitstapje kun je maken naar de Oudheid Kamer in het centrum van Reeuwijk.

Download
De route is beschikbaar als GPX-file en te gebruiken in apparatuur die is uitgerust met GPS.

Printen
Wil je deze route printen? Klik dan op het printicoontje onderaan deze pagina.