Heerlijk Buiten

Historische route Hof van Delfland

Soort route
Fietsen
Lengte (Km)
31
Regio
Den Haag en omgeving

Beschrijving

Omschrijving

De route doorkruist de eeuwenoude ontginningen van Hof van Delfland. Ooit was dit gebied woest, nat en veenrijk.†Boeren begonnen in de middeleeuwen de grond geschikt te maken voor landbouw†door sloten te graven. Op de oeverwal aan het begin van de ontginning bouwden ze†hun boerderij. Zo ontstonden kenmerkende lintbebouwingen, zoals Oude Leede en Klein Delfgauw. Door de ontwatering klonk het veen zo sterk in dat de grond alleen†nog geschikt was voor weiland, zogenaamde veenweides.

Vanaf de veertiende eeuw werd op grote schaal het veen afgestoken om als brandstof†te dienen in de omliggende steden. De turfstekers lieten alleen de randen met†lintbebouwing ongemoeid. Na het steken van de bovenste lagen turf begon men ook†nat veen te baggeren waardoor grote waterplassen ontstonden. Vooral met harde†wind bedreigde het water de smalle bewoningslinten, reden om de waterplassen met†behulp van molens droog te maken. Zo ontstonden de diepgelegen polders. Deze†zogenaamde droogmakerijen liggen soms wel 5 tot 6 meter onder het zeeniveau.

Door de inklinking en het turfsteken van het omliggende land liggen de linten als een†verhoging in het landschap. Ze bieden zo prachtige vergezichten over de veenweides,†diepgelegen polders en nieuwe recreatiegebieden.

Startpunt
Lange Voorhout in Den Haag of Willemskade in Rotterdam

Bijzonder
Mooie en snelle verbinding tussen Den Haag en Rotterdam

Download
Historische route Hof van Delfland