Heerlijk Buiten

Huisregels

Hondenbeleid in het recreatiegebied Voorne-Putten

Ook honden kunnen zich uitleven in de recreatiegebieden op Voorne-Putten-Rozenburg. Zie bijgaand kaartjes met hondenlosloopgebieden. Ook zijn er een aantal zones waar andere regels gelden zoals een verbod.

Zeestrand en Oostvoornse Meer

Brielse Meer:
- Losloopgebied Brielse Maas
- Losloopgebied Zwartewaal

Bernisse:
- Hondenverbod (hele jaar en een gedeelte van 1 maart tot 1 juli)
- Losloopgebied Zuidland
- Losloopgebied Heenvliet

De Uitwaayer
Aanwijzingsbesluit hondenzonering met kaartjes.