Heerlijk Buiten

foto

Word gastheer van de Grevelingen!

Recreatieondernemers vergroten hun kennis van het gebied en vormen een netwerk van samenwerkende ondernemers die het gebied promoten. De zichtbaarheid van het gebied krijgt een impuls en de gasten worden beter geïnformeerd over de mogelijkheden om het gebied te verkennen en beleven. Winst voor allemaal!

Voor wie?
De cursus is voor bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij recreatie en toerisme in het gebied. Zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, strandpaviljoens of agrotoerisme. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Deelname is mogelijk door één of twee personen per bedrijf/instelling. Per bedrijf kunnen maximaal 2 personen meedoen (of deelnemen)

Praktische informatie
Dankzij financiële bijdragen van het Natuur-en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, en de gemeenten rond de Grevelingen en de medewerking van Staatsbosbeheer zijn de deelnamekosten aan de cursus slechts € 100,- pp. Er kunnen in totaal ca. 25 personen deelnemen aan de cursus.

De cursus is gepland op vijf dinsdagmiddagen van 13.00-17.00 uur (vanaf 29 november) met een terugkomdag in maart-april 2017. De cursus vindt steeds plaats bij een van de gastheren in opleiding. Gebiedsgerichte informatie (ontstaan, cultuurhistorie en natuur & landschap), veldbezoeken, mogelijkheden voor recreatief medegebruik, uitwisseling en samenwerking tussen de gastheren en hun bedrijven vormen de kern van de cursus.

De Grevelingen
De Grevelingen neemt binnen de Delta een bijzondere plaats in. Het is het grootste zoutwatermeer van west Europa en is een belangrijk leefgebied voor veel, vaak zeldzame planten en dieren; boven en onder water. De toeristen weten het gebied al jaren te vinden en te waarderen. De Grevelingen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een bijzonder stuk natuur om te koesteren én om van te genieten!

Aanmelden en meer informatie
Meer informatie of aanmelden: bij IVN Zeeland, Rita de Ligt-van der Zee, 0113-211675, h.de.ligt@ivn.nl 

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 3 november 2016