Heerlijk Buiten

foto

Werkzaamheden Brielse Meer

Vanaf 10 september start Staatsbosbeheer in opdracht van recreatieschap Voorne-Putten met boswerkzaamheden aan de noordzijde van het Brielse Meer. Het betreft het vervolg van de kapwerkzaamheden die gestart zijn begin 2018. Het gaat om zowel regulier onderhoud aan het bos als werkzaamheden in het kader van de essentaksterfte. Het werk duurt tot ongeveer eind december.

Regulier onderhoud
Het regulier onderhoud betreft dunningen van populieren aan de oostzijde van het meer aan de Visserijweg. Bij dunningen wordt een deel van de bomen weggehaald, zodat andere bomen meer ruimte krijgen om door te groeien.

Essentaksterfte
De es is helaas sinds een aantal jaren massaal ziek door de ziekte essentaksterfte. In Zuid-Holland slaat de ziekte zwaar toe, zo ook rondom het Brielse Meer. De essentaksterfte is niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Op sommige plekken is het effect van de ziekte al goed zichtbaar. De bomen hebben dode takken en een dunner wordende boomkroon of zwammen en zwarte plekken op de stam. Soms ook is de ziekte minder goed zichtbaar, maar manifesteert zich wel degelijk, te zien aan verse verticale scheuten aan takken of stammen van de es. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen ineens omvallen. Alle essen, die dicht bij de paden staan, zullen daarom worden gekapt. De werkzaamheden vinden dus plaats langs (ruiter,-) paden en parkeerplaatsen. Na de werkzaamheden word er gemengd loofhout aangeplant, te denken valt aan soorten zoals linde, iep en eik.

Planning werkzaamheden
De aannemer die de werkzaamheden uitvoert start aan de oostkant van het meer bij de Visserijweg en werkt richting het westen.

Overlast
Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. Daar waar gewerkt wordt, worden de paden tijdelijk afgesloten. De paden kunnen daarna tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Hout en houtchips worden tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaatsen aan de Visserijweg ter hoogte van ZeeVerkennersCentrum de Visserij, de Oude veerdam en aan de Brielse veerweg. Zo lang er hout ligt zijn deze parkeerplaatsen (deels) afgesloten.

Zorgvuldig aan de slag
Staatsbosbeheer probeert de schade aan andere bomen en aan de bosbodem zoveel mogelijk te beperken en werkt zorgvuldig voor plant en dier. We werken volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Voor er met de werkzaamheden begonnen wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van broedbomen. Staatsbosbeheer voert het beheer uit in opdracht van het recreatieschap Voorne-Putten.

VP werkzaamheden Brielse Meer sept 2018 boomstammen

Meer weten?

Recreatieschap Voorne-Putten
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 september 2018