Heerlijk Buiten

foto

Uitnodiging inloopavond essentaksterfte Lage Bergse Bos op 10 juli

Staatsbosbeheer organiseert op dinsdag 10 juli een inloopavond over de essentaksterfte in het Lage Bergse Bos. De essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Daarom start Staatsbosbeheer binnenkort, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte in het Lage Bergse Bos. Iedereen is tussen 19 en 21 uur van harte welkom op Boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade 146, 2661 JL Bergschenhoek. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte, verwacht wordt dat zo’n 90% van de bomen dood zal gaan. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Het Lage Bergse Bos is nu aan de beurt om te worden aangepakt. Vanaf half juli worden de zieke bomen gemarkeerd, volgend jaar worden ze gekapt en afgevoerd. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare aannemers. Mochten in de rest van het Rottemerengebied zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant

Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere onderhoud uit. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, planten we een variatie aan boomsoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes gespreid worden. Op het eiland waar de Schotse Hooglanders lopen, is er voor gekozen om niet te herplanten, zodat er een meer natuurlijke vegetatieontwikkeling kan plaatsvinden

A16

Deze avond is nadrukkelijk niet bedoeld voor vragen omtrent (kap) werkzaamheden voor de aanleg van de A16. Daarvoor dient u informatie in te winnen bij Rijkswaterstaat of de aannemerscombinatie De Groene Boog.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de aanpak van de essentaksterfte in de Rottemeren of meer weten over deze ziekte? Kijk op Heerlijkbuiten en Staatsbosbeheer.

Essentaksterfte liggende foto

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 4 juli 2018