Heerlijk Buiten

foto

Surfplas Vlaardingen tijdelijk dicht bestrijding blauwalg

Vanaf 29 juni wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland sterk verdunde waterstofperoxide toegevoegd aan het zwemwater van de Surfplas in Vlaardingen. Voorwaarde voor de behandeling is dat er blauwalgen aanwezig zijn. Na de behandeling blijft de plas nog 2 à 3 dagen gesloten. Delfland meet gedurende deze dagen de waterkwaliteit. Na de meting is informatie over de kwaliteit van de plas te vinden op www.zwemwater.nl.

De maatregel wordt namelijk genomen om hardnekkige blauwalgen te bestrijden en daarmee de kans op een probleemloos zwemseizoen te vergroten. Verleden jaar heeft Delfland deze methode ook al succesvol toegepast. Om de blauwalgvrije periode te verlengen, wordt er nu voor gekozen om eerst de plekken die lastig te bereiken zijn, zoals zijarmen en rietkragen, aan te pakken en vervolgens de plas is het geheel. Zo worden de probleemplekken dubbel behandeld om verspreiding van de alg hiervandaan te voorkomen. Arcadis Nederland voegt de waterstofperoxide toe in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tijdens en vlak na de behandeling kan mogelijk stankoverlast optreden door de uiteenvallende blauwalg.

Veilig voor mens en dier
Waterstofperoxide is niet schadelijk voor de gezondheid. Dat is gebleken uit een reeks laboratoriumproeven die de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft uitgevoerd en uit veldproeven van Arcadis. Vissen, planten, amfibieën en andere organismen lopen geen schade op. Waterstofperoxide breekt binnen een paar dagen af tot water en zuurstof, er blijft dus niets achter in het milieu. De Surfplas in de Delfse Hout wordt ook behandeld door het hoogheemraadschap, het project start in Delft op 27 juni. 

Krabbeplas, Zuidbuurt en Booner Lucht

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 24 juni 2016