Heerlijk Buiten

foto

Startsein voor aanleg recreatiegebied Hennipgaarde in Zevenhuizen

Afgelopen donderdag gaf bestuurslid Rik van Woudenberg van het Recreatieschap Rottemeren het startsein voor de aanleg van de Hennipgaarde, het nieuwe recreatiegebied tussen de Willem-Alexander Baan en het dorp Zevenhuizen. Dit deed hij samen met enkele bewoners die vanaf het begin betrokken zijn bij het maken van de plannen. Aannemer Oldenkamp verwacht dat het werk in april 2018 klaar is.

Participatie
Op de feestelijke start waren zo’n 70 mensen afgekomen. ‘Een teken dat de Hennipgaarde leeft bij de bewoners’, aldus Rik van Woudenberg. ‘Het ontwerp is samen met hen tot stand gekomen en kan op veel draagvlak rekenen. Het is een mooi participatietraject.’ Het betrekken van bewoners en maatschappelijke organisaties bij de plannen was voor het recreatieschap een belangrijk uitgangspunt. Straks kan iedereen er lekker bewegen in het groen en leren van en in de natuur.

Zaden oogsten en appels plukken
Tijdens de startbijeenkomst interviewde Van Woudenberg de bewoners die ook na de aanleg betrokken blijven bij de Hennipgaarde. Martin van der Linde van de Stichting Natuurpolders legde uit dat de stichting straks natuurakkers, een paddenpoel en wilgengriend, een pluk- en kruidentuin en een boomgaard gaat beheren. ‘Hulp van vrijwilligers is meer dan welkom, ook van mensen die niet zoveel weten van de natuur,’ aldus medebestuurslid Liesbeth de†Frel. ‘Al doende leert men en als het nodig is, organiseren we een snoeicursus.’ Initiatiefneemster van de boomgaard Christine Lammerts verheugt zich al op appeltaart met appels uit de Hennipgaarde.

Sport en spel in de polder
In het nieuwe recreatiegebied† komt ook een speel- en beweegpolder. ‘Leerlingen van het Reigerbos en de Eendragt hebben deze helpen ontwerpen’, vertelde Petra Wiltenburg van Stichting Vrienden van de Hennip≠gaarde enthousiast, ‘ze gingen helemaal los en bedachten onder meer een tipitent, een trekpont en een doolhof.’ Voorzitter Mariska Arron: ‘Onze nieuwe stichting kan op veel draagvlak in het dorp rekenen. We gaan gave sport- en spelactiviteiten organiseren in de Hennipgaarde.’ Daarnaast zorgt de Zeven≠huizensche IJsclub voor een natuurijsbaan zodra het gaat vriezen.†

Werk in uitvoering
Kees Roovers van aannemer Oldenkamp verwacht dat overlast tijdens de aanleg voor omwonenden meevalt: ‘Alle grond die vrijkomt, blijft in de Eendragtspolder.’ Het werk is naar verwachting in april 2018 klaar. Meer weten? www.heerlijkbuiten.nl/hennipgaarde.

Foto: Schapsbestuurder Rik van Woudenberg en bewoners Mariska Arron, Petra Wiltenburg, Martin van der Linde en Liesbeth de Frel (van links naar rechts) knippen een bouwlint door, om daarna op het terrein van de Hennipgaarde een toast uit te brengen. Fotograaf: Arend Hoogeveen.

RM Hennipgaarde startbijeenkomst 02112017

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 7 november 2017