Heerlijk Buiten

foto

Start voorlopige reparatie Foppenplasbrug

Delfland, de gemeente Midden-Delfland en het Recreatieschap Midden-Delfland streven naar een snelle opening van de Foppenplasbrug, zodat inwoners en recreatieverkeer dit zomerseizoen weer veilig gebruik kunnen maken van de brug.

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt het tijdelijk herstel van de Foppenplasbrug op zich, vooruitlopend op een definitief herstel na de zomer. De aannemer start volgende week met voorbereidingen voor het aanbrengen van een stalen constructie om de brug te stabiliseren. De verwachting is dat de brug begin mei weer in gebruik kan worden genomen.

Een van de pijlers van de brug is gescheurd als gevolg van een aanvaring. Daardoor is er een risico, dat de brug onder het eigen gewicht bezwijkt. Dit wordt verholpen door een stalen mantel rond de beschadigde pijler te plaatsen. Door stalen platen aan de onderzijde van de brug te verbinden met deze mantel wordt de brug weer stabiel. Na de zomer wordt de brug volledig hersteld.

Omleiding en stremming

De Foppenplasburg in Midden-Delfland blijft afgesloten voor fiets-, wandel en vaarverkeer totdat de werkzaamheden aan de tijdelijke voorziening zijn afgerond. Op de weg naar de brug staan diverse waarschuwings- en omleidingsborden.

U kunt gebruik maken van pontje de Kwakel, deze vaart op gezette tijden. Kijk hiervoor de website heerlijkbuiten.nl/voorzieningen 

 

Toelichting

bericht geplaatst 15 april 2016