Heerlijk Buiten

foto

Staatsbosbeheer verwijdert zieke essen in Goudse Hout en E.Z.H bos

Vanaf eind augustus start Staatsbosbeheer namens Groenalliantie Midden-Holland met het weghalen van verzwakte essen in het Goudse Hout en het E.Z.H bos in Krimpen aan den IJssel. Deze essen herstellen helaas niet van de besmettelijke schimmelziekte die essentaksterfte heet. De zieke bomen kunnen takken verliezen en op termijn omvallen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen grijpt Staatsbosbeheer in.

De essentaksterfte slaat in Nederland in hoog tempo toe. De ziekte zorgt ervoor dat de bomen snel afsterven. Zieke essen bevatten weinig tot geen blad en veel dode takken. Zo’n 90% gaat uiteindelijk dood.

Omvang werkzaamheden

Het aantal zieke essen in het Goudse Hout en E.Z.H bos varieert per bosperceel. Dit bepaalt mede de omvang van de werkzaamheden. Op sommige plekken staan zoveel aangetaste essen dat het bosperceel volledig moet worden gerooid. Op andere plekken is het alleen nodig de essen die een risico vormen langs wandel- en fietspaden te verwijderen.

Gebieden blijven toegankelijk

Het Goudse Hout en E.Z.H bos blijven tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor bezoekers. Hooguit worden tijdens de werkzaamheden vanwege de veiligheid enkele wandelpaden voor korte duur afgesloten. Dit staat in de gebieden duidelijk aangegeven met bordjes. In het weekend vinden geen werkzaamheden plaats. De werkzaamheden nemen naar verwachting circa drie maanden in beslag.

Herplant

Daar waar in het bos open plekken ontstaan, plant Staatsbosbeheer vanaf volgend najaar verschillende inheemse boomsoorten. Die hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen tot volwassen bomen. In de tussentijd komen al veel planten en struiken op, waardoor het gebied er weer snel groen uitziet. Zo werkt Groenalliantie Midden-Holland aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk gebied en verkleinen we het risico op spreiding van ziektes.†

Essentaksterft liggend 10709

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 22 augustus 2018