Heerlijk Buiten

foto

Samen werken aan vernieuwing recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o

Groenalliantie Midden-Holland gaat komende jaren flink investeren in de kwaliteit van haar recreatiegebieden. Deze week besloot het bestuur positief over nieuwe en meerjarige plannen met uitzicht op actualisering en vernieuwing van de recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o.

Vernieuwing is nodig
De Groenalliantie werkt sinds een aantal jaar aan een kwaliteitsimpuls. De recreatieterreinen zijn in de jaren ‘70 en ‘80 aangelegd en voldoen niet meer volledig aan de recreatieve behoefte van nu. Bert Cremers voorzitter van Groenalliantie Midden-Holland is enthousiast over het programma. “De huidige gebruiker wandelt en fietst meer en vraagt om een actievere vorm van recreatie. Met deze kwaliteitsimpuls sluiten we beter aan op de eisen en wensen van verschillende gebruikersgroepen”.

Uitvoeringsplan en investeringsagenda
Het ontwikkelingsperspectief en een overzicht van projectvoorstellen geven voor zowel de Krimpenerwaard als de Reeuwijkse Plassen e.o. een duidelijke richting voor de komende jaren. De ambitie is dat de gebieden beter herkenbaar zijn, dat er meer te doen is en dat natuur en landschap beter te beleven zijn. Daarnaast is er de opgave om de kwaliteit van de recreatiegebieden te vergroten, samen te werken met gebiedspartijen, de informatievoorziening en bewegwijzering te verbeteren en op sommige plekken de parkeerdruk of het recreatieve gebruik beter te reguleren. In 2016 is voor de Reeuwijkse Plassen e.o. en de Krimpenerwaard een aantal ideeën uitgewerkt. Het schapsbestuur heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van verschillende projecten zoals het herontwikkelen entrees, verfraaien van bosstructuren, de herinrichting van de zwemplas en het ontwikkelen van een centraal informatie- en verzamelpunt. In 2017 start de voorbereiding van de eerste projecten. Groenalliantie heeft gespaard voor een investeringsreserve, die hiervoor wordt ingezet. Daarnaast kan er ook een beroep gedaan worden op de omgeving bijvoorbeeld met cofinanciering of om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.

Meer weten?
De meerjarenplannen voor de Reeuwijkse Plassen e.o en de Krimpenerwaard zijn gebaseerd op een uitvoeringsplan en een investeringsagenda. Deze plannen en de uitvoeringsprojecten per gebied zijn te downloaden op heerlijkbuiten.nl/groenalliantiebeweegt.

Op foto vlnr. Daphne Bergman/Gouda, Dilia Blok/Krimpenerwaard, Elsemiek Smits/GZH, Peter Neven/Krimpenerwaard, Mieke van den Barg/GZH, Bert Cremers/Waddinxveen, Henk Werksma/GZH, Jaap Blankenberg/Krimpen ad IJssel, Kees Oskam/Bodegraven-Reeuwijk, Kees van Velzen/Alphen a/d Rijn.

 

 

2016/GA/foto bestuur en ambtenaren/kwaliteitsimpuls rpl en kw

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 12 december 2016