Heerlijk Buiten

foto

Ruiterpaden Hoge Bergse Bos weer toegankelijk

Recreatieschap Rottemeren heeft het beheer van de circa 4 km lange ruiterpaden in het Hoge Bergse Bos overgedragen aan de Stichting Ruiterpaden Bergse Bos. De afspraken over het beheer zijn in een contract vastgesteld.

Met vragen en klachten over deze ruiterpaden is de nieuwe beheerder bereikbaar via info@stichtingruiterpadenbergsebos.nl

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 31 augustus 2016