Heerlijk Buiten

foto

Recreatieve stremming Midden-Delfland

Erop uit gaan met Pasen

Midden-Delfland is een open midden gebied waarin volop gerecreëerd wordt. Het routenetwerk van het recreatieschap zorgt voor een uitgebreid knooppuntennetwerk met aantrekkelijke routes voor skaten, varen, wandelen en fietsen. Omdat Pasen dit jaar vroeg in het jaar valt, kunnen recreanten tijdens de feestdagen niet alle recreatieve voorzieningen van Recreatieschap Midden-Delfland benutten. Een aantal voorzieningen is momenteel niet beschikbaar of buiten gebruik door werkzaamheden. Het advies is te kijken naar alternatieve routes of activiteiten op een andere locatie.

Pontje de Kwakel
Sinds de winter ligt veerpont de Kwakel voor onderhoud in een scheepsdok in Alphen aan de Rijn. In de eerste week van april vaart het pontje terug naar eigen vaste haven. Een alternatieve overtocht is mogelijk met de handbediende veerpont 'De Trekschuit' bij de oeververbinding tussen de Duifpolder (bij gemaal) en de Zouteveensepolder (Vlaardingsekade).

Foppeplasbrug
De Foppeplasburg in Midden-Delfland is afgesloten voor fiets-, wandel- en vaarverkeer. Het bestuur van Recreatieschap Midden-Delfland heeft besloten om in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland tijdelijke herstelmaatregelen te treffen. De verwachting hiervan is dat de brug eind april weer open gaat. De brugverbinding komt in verschillende routes terug, zoals in het wandelroutenetwerk Hof van Delfland en het fiets- en vaarroutenetwerk Midden-Delfland/Westland. Omdat pontje de Kwakel nog niet vaart, is er geen oversteek mogelijk. Gedurende de afsluiting geldt er een omleidingsmaatregel via Paralelweg A20 tussen Maasland en Vlaardingen. Restaurant ’t Jachthuis is bereikbaar via Maasland.

Boogbrug Boonerlucht in Maassluis
De onderhoudswerkzaamheden aan de boogbrug over de Boonerlucht in Maassluis zijn nog niet afgerond. De verwachting is eind april. Het aanpassen van de brug is maatwerk en kost enige tijd en arbeidsinzet. De fiets- en wandelbrug bevindt zich aan de zuidwestzijde van de Boonerlucht in Maassluis. Als alternatief worden fietsers omgeleid via Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis.

Met de Paasdagen er lekker op uit, er zijn talloze andere opties in Midden-Delfland. Kijk voor onze recreatieve routes op heerlijkbuiten.nl/routes. Kijk voor inspiratie voor leuke activiteiten in de regio op hofvandelfland.nl of www.middendelfland.net

Op foto, de Trekschuit.  

nieuws md trekpont onderhoudswerkzaamheden

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 20 maart 2016