Heerlijk Buiten

foto

Recreatieve ontwikkelingen recreatiegebied Krimpenerhout

Recreatieve ontwikkelingen recreatiegebied Krimpenerhout

Groenalliantie Midden-Holland werkt aan een kwaliteitsimpuls voor de Krimpenerhout. Met de kwaliteitsimpuls wil het bestuur de recreatieve beleving van de Krimpenerhout zodanig verbeteren, dat het meer past bij de wensen van hedendaagse recreanten. In 2015 is hiervoor het Uitvoeringsplan opgesteld, inclusief Investeringsagenda 2015-2020. Momenteel worden in de Krimpenerhout zes projecten opgestart uit de investeringsagenda.

De basis voor de kwaliteitsimpuls werd gelegd in 2013. Afgelopen jaren zijn de eerste quick-wins gerealiseerd, zoals extra voorzieningen bij de surfplas Krimpenerhout, het digitaliseren van fietsroutes en het aanleggen van een nieuw polderpiratenpad. De zes nieuwe projecten uit de investeringsagenda zijn gebaseerd op ideeën van lokale gebiedspartners en betreft een kwaliteitsimpuls voor de zwemplas, het entreegebied, de paden- en bosstructuren en de speelpolder in de Krimpenerhout. Daarnaast zal er een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan naar een mountainbike- en een ruiterroute in de Krimpenerwaard. Samen met andere (recreatieve) organisaties en overheden worden alle plannen verder doorontwikkeld. Het bestuur neemt dit jaar nog een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

Meedenken in proces

De Krimpenerhout is een geliefd en drukbezocht recreatiegebied. Bij het ontwikkelen van de nieuwe plannen is veelvuldig gebruik gemaakt van ideeën uit de omgeving. In het kader van de beoogde kwaliteitsimpuls en het opstarten van de bovengenoemde projecten, wordt op maandagavond 18 april een informatiebijeenkomst georganiseerd. Die avond is voor iedereen toegankelijk en met name bedoeld voor gebruikers, potentiele initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen die ideeën hebben en mogelijkheden zien voor (nieuwe) activiteiten in de Krimpenerhout. De projecten verkeren nog in een opstartfase, zodat er nog volop ruimte is voor vragen, wensen en ideeën. Locatie bijeenkomst: Golfbaan Crimpenerhout, C.G. Roosweg 9, 2931 LK in Krimpen aan de Lek. Aanmelden kan per e-mail: m.veringmeier@pzh.nl

Kijk voor informatie over het programma op heerlijkbuiten.nl/groenalliantiebeweegt 

2016/GA/Krimpenerhout/Surfplas

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 24 maart 2016