Heerlijk Buiten

foto

Recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat volop in ontwikkeling

Sinds 2013 werken de gemeente Zwijndrecht, het natuur- en recreatieschap IJsselmonde en Stichting Hooge Nesse samen aan de doorontwikkeling en nieuwe inrichting van de recreatiegebieden Veerplaat en Hooge Nesse rondom Hotel Ara. De gebieden zijn geliefd vanwege de mooie ligging langs de Oude Maas met haar altijd levendige scheepvaart en vanwege de fijne recreatiemogelijkheden. Bijzonder is dat de ontwikkeling in het gebied voor een belangrijk deel plaats vindt door de intensieve en actieve betrokkenheid van bewoners uit Zwijndrecht.

Sport en natuur
Thema’s voor de gebieden Hooge Nesse/Veerplaat zijn: bewegen, natuureducatie en duurzaamheid. In 2015 zijn al een aantal nieuwe voorzieningen aangelegd en in gebruik genomen. Zo werd in augustus het 18-holes tellende discgolfparcours geopend en eind september de beweegtuin op de Veerplaat. Het is mooi te zien dat beide voorzieningen ook zo enthousiast gebruikt worden. Ook fijn om te merken dat andere organisaties het gebied gebruiken voor sportieve happenings zoals de ‘Paascross’ van stichting Roparun op 26 maart as.

Nieuwe fase
Binnenkort zal het recreatieschap in samenwerking met vrijwilligers van de natuurwerkgroep van de stichting Natuur- en Landschap Zwijndrechtse Waard starten met de uitvoering van de volgende fase. Op Veerplaat zal, naast de elementen voor de bootcamproute, een opslaggebouw komen voor sportmateriaal. Voor de realisatie van de entrée van het gebied zal op de Hooge Nesse een zichtlijn worden gecreëerd. De beplanting aan weerskanten zal naar verwachting vanaf medio februari worden uitgedund om het gebied geschikt te maken als speelbos. De gekapte beplanting wordt op andere plaatsen in het gebied gecompenseerd, waarbij onder andere een zogenaamde ‘foodwalk’ zal worden aangelegd. In juli van dit jaar is de grote opening van het hele gebied met o.a. de oplevering van een ruim opgezet speelbos op de Hooge Nesse polder. Hier volgt te zijner tijd apart bericht over.

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 18 februari 2016