Heerlijk Buiten

foto

Nieuwe vorm van oeverbescherming voor Zevenhuizerplas

RM Zevenhuizerplas Recreatie/ PB 2014 schanskorven nwe oeververdediging // rm zevenhuizerplas-1290.jpg (375 K)Op 7 mei start G.Z-H met de werkzaamheden aan een nieuwe harde oeververdediging van de Zevenhuizerplas in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren. Aan de zuidzijde van de recreatieplas zullen schanskorven vanaf half juli afkalving en erosie tegengaan. Ook het wandelpad op deze locatie vernieuwt G.Z-H. In verband met de plaatsing van de schanskorven zijn enkele ligweides en wandelpaden aan de zuidkant tijdelijk afgesloten.

Het Recreatieschap Rottemeren kiest voor een ander product om afkalving van de Zevenhuizerplas tegen te gaan dan het standaard riet. De zogenoemde schanskorven zijn stalen korven gevuld met natuurbreuksteen. Het is een robuust middel dat langer meegaat en kan de golven beter opvangen die bij een noordelijke wind ontstaan op deze grote, diepe recreatieplas. Het half verharde wandelpad nabij de Strandweg in de gemeente Zuidplas is aan vervanging toe en blijft een half verhard pad.

Voorafgaand aan het broedseizoen zijn maatregelen genomen om er voor te zorgen dat broedende vogels een andere locatie kunnen zoeken. Op een aantal plaatsen is er straks voor mens en dier doorgang naar het water.

Strand en ligweides Zevenhuizerplas
Een deel van de ligweides en wandelpaden aan de zuidzijde van het recreatiegebied Zevenhuizerplas blijven bereikbaar. Echter is een deel afgesloten. Het naastgelegen fietspad blijft open en rond half juli is de gehele zuidzijde weer voor iedereen toegankelijk. Recreanten die graag aan het water zijn en de werkzaamheden willen ontwijken, kunnen uitwijken naar het strand in het oosten en de ligweiden in het westen van de Zevenhuizerplas.

Hoe ziet een schanskorf er uit?
Hier vindt u een voorbeeld van een schanskorf  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gabion1.jpg. Dit is echter niet de situatie aan de Zevenhuizerplas.

Bron foto: Gabion

RM Zevenhuizerplas Recreatie/ PB 2014 schanskorven oeververdediging

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 29 april 2014