Heerlijk Buiten

foto

Nieuwe recreatieve verbindingen voor Hoekse Park

Het is tijd voor nóg een feestje in het recreatiegebied Rottemeren, want het recreatieschap neemt een nieuw fietspad en recreatiegebied in gebruik. Het project Hoekse Park Fase II wordt op 17 juni 2015 afgerond. Bestuurslid van het recreatieschap Rottemeren en wethouder van de gemeente Lansingerland, dhr. J. Heuvelink, neemt op die dag het gerealiseerde project samen met de hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dhr. van der Klugt en mw. van Zoelen, in gebruik.

Kinderen, omwonenden en belangstellenden worden met name van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Zij zijn immers de toekomstige gebruikers van het gebied. Voor de kinderen is er een speciaal programma met een speurtocht door het gebied.

Koeienoversteekplaats
Dit project bestaat uit twee onderdelen. In het Hoekse Park West wordt een nieuw fiets-, wandel- en ruiterpad in gebruik genomen. Het nieuwe pad vormt de verbinding tussen het in 2009 aangelegde fiets- en wandelpad en de Hoeksekade. In het tracé zijn verschillende nieuwe bruggen aangelegd waardoor er tevens een recreatieve vaarroute is ontstaan. De koeien van stadsboerderij ‘Het Lansingerland’ kunnen in de toekomst veilig oversteken. Voor hen is er in het tracé een speciale koeienoversteekplaats aangelegd.

Natuurvriendelijke oevers
Het tweede onderdeel van het project Hoekse Park Fase II bestaat uit de herinrichting van een perceel grond langs de Kooilaan. Dit gebied is ingericht als recreatief park met fiets-, wandel- en ruiterpaden, speelplekken en visstekken. Het recreatieschap Rottemeren en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben hier samen gewerkt aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers die ervoor moeten zorgen, dat de waterkwaliteit in de hoofdwatergang in de nabije toekomst verbetert.

Met de ingebruikname van dit project is het recreatiegebied Rottemeren een interessante fiets-, wandel- en ruiterroute rijker en kunnen kinderen spelen in een gloednieuw park. Je kunt hier picknicken, spelen en over het blote voeten pad struinen. Voor de vissers zijn speciale visstekken gemaakt en over een aantal jaren kun je hier appels en peren plukken.

Financiering
Het project Hoekse Park Fase II werd mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Lansingerland, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Recreatieschap Rottemeren.

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 15 juni 2015