Heerlijk Buiten

foto

Nieuw perspectief voor weidevogels in Midden-Delfland

Op dinsdag 17 juni 2014 hebben vijf partijen een Weidevogelpact ondertekend om de weidevogelstand rond Midden-Delfland  te verbeteren. Goed nieuws voor de weidevogels én voor recreanten in Midden-Delfland die willen genieten van de natuur.

Het pact is tot stand gekomen op initiatief van provincie Zuid-Holland, in samenwerking met gemeente Midden-Delfland en de pactpartijen zelf: Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland.

Weidevogelstand verbeteren
De weidevogelstand staat onder druk, ook in Midden-Delfland en omstreken. Om het tij te keren gaan de pactondertekenaars intensief samenwerken. Ze onderzoeken hoe de weidevogelstand er precies voor staat, ze monitoren dit en spreken af welke maatregelen nodig zijn om de weidevogelstand duurzaam te versterken.

Kennis en informatie delen
Het gaat vooral om het delen van kennis en ervaring en het aanpassen van inrichting en beheer. Alle betrokken partijen hebben een belangrijke eigen rol in het weidevogelbeheer en het versterken van de weidevogelstand. Het samenbrengen van beheerstijlen en –doelen draagt bij aan het behoud van weidevogels rond Midden-Delfland.

Samen sterk voor de weidevogels
De partners in het Weidevogelpact nodigen de omgeving - bedrijven, burgers en organisaties in de Metropool Rotterdam Den Haag -  van harte uit mee te doen: samen sterk voor de weidevogels rond Midden-Delfland.

Programma IODS
Het Weidevogelpact maakt deel uit van het programma de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Dit gebiedsprogramma  zorgt ervoor dat er, naast de aanleg van 7 kilometer snelweg, een gebied van 7 vierkante kilometer in Midden-Delfland wordt ontwikkeld met ruimte voor natuur, recreatie en nieuwe kansen voor duurzame melkveehouderij. Het Weidevogelpact geeft  invulling aan de IODS afspraken over weidevogelbeheer met als doel de weidevogelstand voor lange termijn duurzaam te verbeteren.  

 

Nieuw perspectief voor weidevogels in MD

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 18 juni 2014