Heerlijk Buiten

foto

Metamorfose voor Johannapolder

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met de uitvoering van de kwaliteitsimpuls van de Johannapolder aan de Oude Maas. Het doel is om er een nog aantrekkelijker recreatiegebied van te maken. Op dinsdag 14 februari 2017 is er van 19.45-21.00 uur een startbijeenkomst in Grand Café Abel in Rhoon. Geïntersseerden worden hier geïnformeerd over de werkzaamheden in de komende maanden.

Start werkzaamheden

Het werk is inmiddels aanbesteed en gegund aan een aannemer. De inrichting vindt gefaseerd plaats. Bezoekers van de Johannapolder kunnen komende maanden gebruik blijven maken van alle voorzieningen zoals parkeren, wandelen en fietsen. De parkeerterreinen en wandel- en fietspaden zijn beschikbaar of verwijzen tijdelijk naar een andere aangewezen plek in de Johannapolder. Op 20 februari 2017 wordt eerst gestart met opruimwerkzaamheden, waaronder het verwijderen van de bomen. Daarna volgt het verbeteren van de parkeervoorzieningen en de aanleg van het uitkijkpunt. In de maanden juli en augustus ligt het werk stil. Begin november is het project herinrichting Johannapolder gereed.

Promenade, uitzichtpunt en struinnatuur

Het project bestaat onder meer uit de aanleg van een verlichte wandel- en fietspromenade en het aanpassen en opknappen van de parkeerterreinen. Langs de kop van de haven is het straks extra genieten: hier komt een uitzichtpunt aan het water.
In de jaren ‘70 is de Johannapolder ingericht. Inmiddels is het gebied begroeid en zie je op sommige plekken nog maar weinig van de mooie omgeving. De Johannapolder krijgt met de herinrichting een verbeterde uitstraling en door de kwalitatief hoogwaardige aanplant ontstaat er meer variatie en een betere biodiversiteit.
Het westelijk deel van de Johannapolder krijgt ook een ander gezicht, hier wordt het gebied omgevormd tot struinnatuur. De samenhang van diverse functies is in de Johannapolder aangepakt, zoals de fiets- en wandelmogelijkheden in het gebied. Door meer openheid in de omgeving wordt ook de sociale veiligheid vergroot.

Vertel uw verhaal

Nu de Johannapolder een ware metamorfose ondergaat zijn wij benieuwd naar oude verhalen en foto’s. Het gebied bestaat al heel wat jaren en kent mooie verhalen. We kunnen dit later gebruiken bijvoorbeeld voor een tentoonstelling over het gebied. Wilt u uw verhaal met ons delen of heeft u oude foto’s of kent u iemand? Stuur het op naar m.veringmeier@staatsbosbeheer.nl. We nemen dan contact met u op.

Informatiepunt

Bent u nieuwsgiering naar de nieuwe Johannapolder? Bekijk het ontwerp en de planvorming op heerlijkbuiten.nl/johannapolder. Binnenkort komt er ook een informatiepunt in de Johannapolder waar u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden terecht kunt met vragen.

Staatsbosbeheer in de Johannapolder

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de Johannapolder en Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) was jarenlang de uitvoerende organisatie. Per 1 januari 2017 zijn de G.Z-H medewerkers en al hun taken overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Johannapolder parkeerplaats

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 8 februari 2017