Heerlijk Buiten

foto

Maaiwerkzaamheden ter bestrijding ridderzuring Groene Keizer

G.Z-H is in opdracht van Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas gestart met maaiwerkzaamheden in weidevogelgebied de Groene Keizer. Maaien op deze voedselrijke bodemlaag is regelmatig nodig om uitbraak van ongewenste kruiden zoals ridderzuring te voorkomen. Voordat gestart wordt met de maaiwerkzaamheden, is het terrein met de Vogelwacht Delft grondig gecontroleerd op vogelnesten.

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van een beheerplan dat bijdraagt aan de verdere verbetering van het gebied als kritische weidevogelbiotoop. Om te voorkomen dat de zuring de overhand neemt is het onderhoud ook noodzakelijk tijdens het broedseizoen op de weidevogelpercelen. Bij de voorbereiding en de uitvoering van maaiwerkzaamheden worden maatregelen voor algemene en specifieke zorgvuldigheid gehanteerd. In het onderhoud prevaleert mechanische bestrijding boven chemische bestrijding. Tijdens een controle worden aanwezige vogelnesten van te voren gemarkeerd. Vervolgens worden deze locaties inclusief aanvullende instructies doorgegeven aan de uitvoerder van de werkzaamheden zodat hier omheen kan worden gemaaid.

Eind april werd aangifte tegen het recreatieschap gedaan.  Door de aanklacht is er niet meer met beoogde frequentie gemaaid met als gevolg dat het ridderzuur fors is toegenomen. Conclusie van het politieonderzoek is dat er geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden. De zaak is door de politie doorverwezen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze zal het dossier bestuursrechtelijk bestuderen. G.Z-H heeft de maaiwerkzaamheden hervat.

DP/2016/ridderzuring

Toelichting

bericht geplaatst 28 juni 2016