Heerlijk Buiten

foto

Laatste fases Zuidpolder in uitvoering. Blauwe Verbinding nadert eind-/startpunt bij Waaltje

De laatste fases van de aanleg van het recreatiegebied de Zuidpolder in Barendrecht worden momenteel uitgevoerd. De Blauwe Verbinding maakt onderdeel uit van dit gebied en wordt in deze fases doorgetrokken tot aan het eind-/startpunt bij het Waaltje aan de Noldijk.

Eilandenrijk
Na de zomer zijn de werkzaamheden gestart voor het gebied in het oostelijk deel van de Zuidpolder (fase 1.3). Dit gebied is 12 ha groot en bestaat uit bos en een gebied voor natuurlijke begrazing. Verder komen er naast sloten ook grotere waterpartijen met daarin een eilandenrijk. Op de westelijk gelegen percelen komen bloemrijke graslanden en de Blauwe Verbinding wordt doorgetrokken tot het start- en eindpunt bij de Noldijk. Naar verwachting zijn eind van dit jaar alle werkzaamheden in dit gedeelte klaar.

Slootjesland
In november starten ook de werkzaamheden voor Slootjesland (fase 1.2) Dit is het gebied vanaf de 3e Barendrechtseweg richting de fase die vorig jaar zomer is opgeleverd. Deze fase is ongeveer 15 ha groot en bestaat naast een bos ook uit een deel van de Blauwe Verbinding met daarnaast een kade met een wandelpad. Maar ook uit een eilandenrijk, een grote waterpartij en bloemrijke graslanden. En natuurlijk heel veel slootjes en uiteraard ook hier weer fiets- en voetpaden. Slootjesland is een gebied met hoogteverschillen ten opzicht van het waterpeil waardoor er op een klein gebied kansen zijn voor verschillende typen flora en fauna.

Begin 2016 zijn beide fases klaar en zal er een feestelijke oplevering plaatsvinden. Het recreatiegebiede de Zuidpolder nadert zijn voltooiiing. Er moet noet een klein stukje, fase 2.1, aangelegd worden. Naar verwachting is dat in de loop van 2016 klaar.
De Blauwe Verbinding is pas helemaal klaar als ook het water langs de Rhoonse Baan met elkaar verbonden is en de verbinding is doorgetrokken onder de Heulweg door. Werkzaamheden voor deze deelgebieden starten in 2016.

Kanovaren Blauwe Verbinding

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 november 2015