Heerlijk Buiten

foto

Kwaliteitsimpuls zorgt voor aantrekkelijker Lage Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren wil recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is veranderd. Een kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven.

Ontwerpbureau Hosper heeft voor de kwaliteitsimpuls een schetsontwerp gemaakt in samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het schetsontwerp betreft het hele Lage Bergse Bos, met uitzondering van het tunneldak van de A16 Rotterdam, waarvoor aannemerscombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat een apart ontwerp maakt.

Eilandenrijk, Park en Bosrand

Het Lage Bergse Bos kent drie karakters: Eilandenrijk, Park en Bosrand. Het plan is om deze karakters te versterken en uit te breiden. Daarnaast zijn er plannen om het recreatieve aanbod uit te breiden. Wat er precies gaat komen, gaan we nog uitzoeken.

Schetsontwerp downloaden

Voor meer informatie en het downloaden van het schetsontwerp kijk je op [tinyurl.com/visieLBB].

Hoe gaat het verder?

Het schetsontwerp wordt nu uitgewerkt tot een gedetailleerder voorlopig ontwerp. Ook dat bespreken we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en met gemeente Rotterdam en Lansingerland. Daarna volgt het definitief ontwerp, dat naar verwachting komende zomer klaar is. Dan wordt duidelijk of alle plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Meer informatie over de kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos vind je in dit filmpje.

RM 3 karakters Lage Bergse Bos kwaliteitsimpuls

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 21 november 2018