Heerlijk Buiten

foto

Kap- en snoeiwerkzaamheden in Zuid-Hollandse recreatiegebieden

Komende maanden zullen er diverse kap- en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden in de volgende recreatiegebieden: Dobbeplas, IJsselmonde, Midden-Delfland,  Rottemeren, Vlietland en Voorne-Putten-Rozenburg . Deze werkzaamheden vloeien voort uit een eerder gehouden, grootschalige boomveiligheidscontrole, die de Bosgroep Midden-Nederland in opdracht van bovengenoemde recreatieschappen en de Provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd.

Zorgplicht

De (natuur- en) recreatieschappen hebben een wettelijke zorgplicht voor de bomen in hun gebied. Door het laten uitvoeren van een veiligheidsinspectie, op plaatsen waar regelmatig mensen lopen/recreëren, kunnen mogelijke problemen als tak- of stambreuk, tijdig worden opgemerkt. Waardoor er tijdig passende maatregelen kunnen worden getroffen om veiligheidsrisico’s te verminderen en/of weg te nemen. Overigens zijn en blijven bomen natuurlijke organismen, waardoor er nooit gesproken kan worden van een 100% veilige boom. De natuur laat zich niet altijd voorspellen.

Uitvoeren van beheermaatregelen

Na de inspectie zijn de bomen ingedeeld in twee categorieën. Bomen die gevaar kunnen gaan opleveren voor de gebruikers van de gebieden zijn gemerkt met een rood of wit merkteken. De bomen met een roodgemerkte aanduiding zullen worden verwijderd en de witgemerkte bomen worden gesnoeid. Deze kap- en snoeiwerkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden, zodat de flora en fauna in het gebied zo min mogelijk verstoord wordt en de gebieden nog voor het recreatieseizoen weer op orde zullen zijn.

De gebruikers van de gebieden zullen door informatie ter plaatse zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de werkzaamheden. 

VTA inspectie

Meer weten?

Staatsbosbeheer
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 5 januari 2016