Heerlijk Buiten

foto

Intentieovereenkomst fietspad Rotte-Bentwoud ondertekend

De colleges van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en het Recreatieschap Rottemeren hebben het plan gezamenlijk een tweezijdig fietspad aan te leggen tussen de Rotte en het Bentwoud. Het gaat om het Verlengde Molengangenpad dat moet gaan aansluiten op het Bentwoudpad. Na de aanleg kunnen recreanten vanaf de Rottemeren naar de Zoetermeerse plassen, de Noord Aa, en de Reeuwijkse Plassen fietsen. Hiervoor ondertekenden de drie partijen op woensdag 20 december een intentieovereenkomst.

Concept-tracé

De gemeente Zuidplas heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de direct omwonenden. Dit heeft geleid tot een concept-tracé dat deels over het grondgebied van de gemeente Zuidplas en deels over dat van de gemeente Lansingerland loopt. Om het fietspad mogelijk te maken, is een aantal planologische ingrepen nodig. Zo moet het bestemmingsplan van de gemeente Lansingerland apart worden beoordeeld en herzien. Het fietspad wordt mogelijk gemaakt mede dankzij subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio.  

Planning

De samenwerkende partners hebben de ambitie om tot een breed gedragen plan te komen. Zo zal er onder andere afstemming plaatsvinden met de direct omwonenden en grondeigenaren over de verdere uitwerking en invulling van het plan. Staatsbosbeheer neemt, als uitvoeringsorganisatie van het Recreatieschap Rottemeren, de leiding en coördinatie op zich.

Fietspad verbindt gebieden
Bestuurslid van het schap Rik van Woudenberg sprak zijn waardering uit voor het feit dat nu voor de gemeenteraads­verkiezingen een stap is gezet naar het realiseren van een nieuwe recreatieve fietsverbinding, waar hij de afgelopen jaren regelmatig door inwoners over was bevraagd. Een fietsverbinding die met name recreatieve maar ook randstedelijke gebieden aan elkaar verknoopt en daarmee de mobiliteit van fietsers en recreatieve mogelijkheden vergroot.

RM intentieovereenkomst verlengde molengangenpad 17012018

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 17 januari 2018