Heerlijk Buiten

foto

Inspiratiecentrum Grevelingen gaat weer open

Het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta draagt de exploitatie van Inspiratiecentrum Grevelingen over aan Staatsbosbeheer.

Het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en Dam25 Exploitatie BV hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van hun samenwerking. Het huurcontract voor het Inspiratiecentrum Grevelingen is ontbonden en partijen hebben afscheid van elkaar genomen.

De deuren van het Inspiratiecentrum op de Brouwersdam gingen in oktober 2016 dicht. Vanaf dat moment heeft het bestuur er alles aan gedaan om de activiteiten van het Inspiratiecentrum hervat te krijgen, in de overtuiging dat de informatieve en educatieve functies voor de toekomst behouden moesten blijven voor het gebied. De formele beëindiging van de samenwerking met de vorige exploitant maakt de weg vrij voor een hernieuwde openstelling.

Het schap heeft Staatsbosbeheer gevraagd het Inspiratiecentrum gedurende het recreatieseizoen 2017 te exploiteren en is verheugd dat Staatsbosbeheer hiertoe bereid is. Deze rol sluit goed aan bij de eerdere keuze van het schap om Staatsbosbeheer als beheerder in te schakelen.

Wie vanaf 2018 het Inspiratiecentrum gaat exploiteren wordt nog onderzocht. Later in het jaar wordt door het schapsbestuur hierover een besluit genomen.

Inspiratiecentrum Grevelingen

Inspiratiecentrum Grevelingen 2

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 13 april 2017