Heerlijk Buiten

foto

Geef je mening over de Rotte!

Wat vind jij van het riviertje de Rotte en de aangrenzende recreatiegebieden? Daar zijn we benieuwd naar!

We willen graag dat meer mensen kunnen genieten van de Rotte en de aangrenzende recreatiegebieden, parken en pleinen. Daarom willen we de Rotte goed op de kaart zetten, zodat recreanten het gebied beter vinden, herkennen en ervan kunnen genieten.

Vul de enquête in

Een eerste stap is om te weten te komen wat jouw beeld is van de Rotte en de aangrenzende recreatiegebieden. Wil jij de enquête invullen? Je blijft anoniem en het duurt niet langer dan 10 minuten. Doe mee en vul de enquête in!

Marketingstrategie

Met de resultaten uit de enquête gaan we aan de slag om een marketingstrategie te ontwikkelen voor de Rotte van bron tot dam, samen met ondernemers, gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte en anderen. Bureau Buhrs helpt ons hierbij.

Toolkit

De strategie levert een toolkit op van communicatieproducten die ondernemers en andere partijen kunnen gebruiken bij de marketing van hun aanbod. Ook wordt een voorstel gemaakt voor programmering van activiteiten op en langs de Rotte, die het verhaal van de Rotte van bron tot dam versterken. 

Meer informatie: project marketing en programmering De Rotte

rottemeren sluisje van rotte naar plas

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 januari 2017