Heerlijk Buiten

foto

Fietsverbinding Ackerdijkse Bos biedt meer mogelijkheden

Recreatieschap Midden-Delfland en gemeente Delft realiseren tussen de TU Delft en het recreatiegebied Ackerdijkse Bos een nieuwe fietsverbinding. Naast  1 km fietspad en twee kleine fietsbruggen,  komt er een brug over de 35 meter brede Karitaatmolensloot aan de zuidrand van Delft. Dit wordt een blikvanger en landmark in de omgeving. Een prijsvraag onder studenten van de TU-Delft heeft het bijzondere ontwerp de symbiobrug opgeleverd. Deze nieuwe brug zal deze zomer onderdeel uitmaken van een nieuwe fietsroute tussen de TU en het landelijke Midden-Delfland.

Stephan Brandligt, bestuurder Recreatieschap Midden-Delfland en wethouder van de gemeente Delft is enthousiast over de brug: “De verbinding is zowel voor de inwoners als voor de recreatieve gebruikers belangrijk, omdat het een verbeterde woonwerk-verbinding oplevert voor zowel de studenten en werknemers van de TU-Delft, Technopolis en de bezoekers van Art Centre Delft.” zijn enthousiast: “Ook Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) kijkt uit naar de nieuwe verbinding: “Naast een recreatieve verbinding is dit ook een belangrijke economische schakel tussen stad en het omliggende landelijke gebied. Daarmee draagt de brug  bij aan onze inzet om de best bereikbare provincie te zijn en wordt het aantrekkelijker om ook voor het woon-werkverkeer de fiets te pakken”

 

Planning van werkzaamheden
De realisatie is in volle gang, de aanleg van het nieuwe fietspad is al zichtbaar. Deze zomer kan de nieuwe verbinding door de fietser al benut gaan worden. De brug, opgebouwd uit verschillende delen zal in juli over de Karditaatmolensloot worden geplaatst, waarna het aansluitende asfaltwerk zal plaatsvinden. In september is een feestelijke opening. Het project fietsverbinding Ackerdijkse Bos en TU Delft is een onderdeel van het programma van de Integrale Ontwikkeling voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam (IODS). Dit is een gebiedsgericht programma dat zorgt voor de ontwikkeling van zeven vierkante kilometer gebied inclusief de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. De A4 tussen Delft en Schiedam is eind 2015 in gebruik genomen.

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 mei 2016