Heerlijk Buiten

foto

Doemee-avond over inrichting 9 hectare Eendragtspolder op 2 juni

Onder het motto 'Breng de Eendragtspolder tot bloei' organiseert het Recreatieschap Rottemeren samen met bewoners en belangengroepen op 2 juni een Doemee-avond over de inrichting van de 9 hectare in de Eendragtspolder in Zevenhuizen. Zo kunnen we meer mensen betrekken bij de plannen, de realisatie en het beheer van het nieuwe recreatiegebied. 

De Doemee-avond vindt van 19.30 tot 22.00 uur plaats in de roeiaccommodatie van de Willem-Alexander Baan, Nely Gambonplein 1 in Zevenhuizen.

Marktkramen
Vanaf 19.30  kun je binnenlopen en het ontstaansproces van het schetsontwerp bekijken. Om 20.00 uur start het programma. Bewoners presenteren de plannen voor de natuurakkers en pluktuin, de kruiden- en educatietuin, de speelpolder, de boomgaard, de ijsbaan en de beweegpolder. Ook zijn er marktkramen over toekomstig beheer en parkeren.

Enthousiast?
Ben je enthousiast over het nieuwe recreatiegebied in wording, dan kun je de avond aangeven of je bij de verdere uitwerking van de plannen, bij de realisatie of het beheer betrokken wilt worden.

Aanmelden en informatie
Aanmelden voor de Doemee-avond is noodzakelijk en kan bij Hilda Jeninga via h.jeninga@pzh.nl.
Meer informatie: heerlijkbuiten.nl/9hectare en facebook.com/hennipgaarde

 

Doemee-avond 2 juni

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 27 mei 2016