Heerlijk Buiten

foto

Bos- en natuuronderhoud Zuidbuurt

De recreatieterreinen van Recreatieschap Midden-Delfland zijn gefaseerd in de tijd aangelegd. Onderhoud in de gebieden is jaarlijks nodig. De vitaliteit van de beplanting verschilt per locatie, de bosbeplanting in de oudere bosvakken zoals in de Zuidbuurt, is toe aan groot onderhoud.

Omvorming van populierenvakken

Het destijds beoogde doel voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Bij het ontwikkelen van de recreatiegebieden is in veelvoud de monocultures populier aangeplant, een snelgroeiende boom die vaak gebruikt worden voor houtproductie. Door de oudheid van populieren kunnen toppen uit de bomen breken of bomen omwaaien. Dit kan leiden tot een zogenaamd ‘domino effect’ waarbij uiteindelijk alle bomen om gaan. Eind maart zal de populierenopstand in een bosvak aan de Zuidbuurt worden verwijderd. Een wandelroute loopt via het bos en de plek is een speelplek voor kinderen, de bomen worden hier uit veiligheidsoogpunt verwijderd. In najaar is nieuwe aanplant mogelijk, een combinatie van boom- en struikvormers.

VTA-inspecties

De (natuur- en) recreatieschappen hebben een wettelijke zorgplicht voor de bomen in hun gebied. De werkzaamheden hebben daarom een relatie met de VTA inspectie. VTA = Visual tree assessment. Hier wordt een boomveiligheidscontrole uitgevoerd op plekken waar mensen verblijven of waar regelmatig mensen komen (wandel- en fietsroutes). 

VTA inspectie

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 29 maart 2016