Heerlijk Buiten

foto

Afzetting in Oeverbos voor opruimactie asbest

Vorige week heeft DCMR Milieudienst Rijnmond in het oostelijke deel van Oeverbos kleine stukjes asbest aangetroffen. Tijdens extra controles deze week werden meer stukjes asbest gevonden. Staatsbosbeheer heeft het gebied waar het asbest is aangetroffen afgezet met lint. Deze week gaat er nog een gespecialiseerde opruimploeg aan de slag om het gebied extra te controleren en het asbest op te ruimen.

Herinrichting Oeverbos
Staatsbosbeheer richt, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland, het oostelijk deel van het Oeverbos opnieuw in. Voorafgaand aan de herinrichting is de bodem gesaneerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en DCMR. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. Met de toenmalige sanering is een nieuwe en schonere laag grond op de bodem aangebracht, een zogenoemde leeflaag.
Op dit moment richt Staatsbosbeheer het oostelijk deel in. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, maar omdat de (fiets)paden en parkeerplaatsen klaar en bruikbaar zijn, heeft Staatsbosbeheer ervoor gekozen om het recreatiegebied al open te stellen. Door de droogte deze zomer is alleen de grasmat nog niet goed opgekomen.

Onderzoek door DCMR
DCMR maakte vorige week een ronde door het gebied na signalen van bewoners over mogelijk asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen stukjes van enkele centimeters groot inderdaad asbest bevatten. Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig. Dit betekent dat de asbestvezels in het materiaal in onaangeroerde toestand zich niet snel verspreiden naar de omgeving en geen acuut gevaar vormen. Het is nog onduidelijk waar het asbest vandaan komt. Het kan door derden illegaal gestort zijn of het kan in de partij nieuwe grond terecht gekomen zijn. Staatsbosbeheer gaat met DCMR in overleg over de ontstane situatie, maar richt zich eerst op het opruimen van het asbesthoudende materiaal. In het gebied is ook puin aangetroffen in de leeflaag. Als Staatsbosbeheer puin aan de oppervlakte ziet verschijnen, wordt dit ook verwijderd.

Westelijk deel Oeverbos
De afzetting bevindt zich in het oostelijke en niet in het westelijke deel van het Oeverbos. Het westelijke deel van het Oeverbos wordt over een aantal jaren gesaneerd en heringericht door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal vanaf september 2018 het westelijke deel van het Oeverbos eerst gaan gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. 

Lees meer informatie over de herinrichting en de verdeling van het oostelijke en westelijke deel van het Oeverbos op Herinrichting Oeverbos.

 

MD fietsers Oeverbos 9265

Meer weten?

CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 15 augustus 2018