Heerlijk Buiten

foto

Afsluiting voetgangers-/fietsbrug Foppenplaskade

Afgelopen dinsdag, 17 november, is er door een aanvaring schade ontstaan aan de voetgangers-/fietsbrug bij de Foppenplas in Midden-Delfland. Het betreft de brug aan de Foppenplaskade, tussen het Boonervliet en de jachthaven.

Gelet op de aard van de schade is er in opdracht van het recreatieschap Midden-Delfland direct een spoedinspectie uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Uit deze inspectie kwam naar voren dat de veiligheid van de brug als gevolg van de schade, niet gegarandeerd kan worden. Hierop is door het recreatieschap direct besloten om de brug af te zetten voor alle verkeer; zowel fietsers als voetgangers. Vanwege de onveilige situatie raadt het recreatieschap aan om ook de vaarroute te mijden die onder de brug doorloopt. Het Hoogheemraadschap Delfland, als waterbeheerder, beraadt zich nog op eventuele maatregelen voor het vaarverkeer.

Omleidingsmaatregelen

Eerste prioriteit voor het recreatieschap is de veiligheid, die door de afzetting nu is ondervangen. Omdat de brug voor veel fietsverkeer een belangrijke verbinding vormt, kijkt het recreatieschap nu naar een zo efficiënt mogelijke omleiding, waarna er omleidingsborden zullen worden geplaatst.

Herstel brug

Het bureau dat de noodinspectie heeft uitgevoerd zal het recreatieschap verder adviseren over de mogelijkheden voor zowel een tijdelijke noodoplossing als ook een definitief herstel van de brug. Zodra hier meer over bekend is, zal dit direct worden gecommuniceerd.

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 november 2015