Heerlijk Buiten

foto

Aanpak essentaksterfte bij Brielse Meer en Bernisse

Staatsbosbeheer†is in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg gestart met de aanpak van de essentaksterfte in Brielse Meer en Bernisse. Het bestuur van het recreatieschap heeft op 28 juni 2017 besloten om ook in haar schapsgebieden de ziekte aan te pakken en zieke bomen die op gevaarlijke plekken staan te verwijderen.

Planning werkzaamheden
In oktober en november 2017 worden bomen die verwijderd moeten worden zorgvuldig geselecteerd. Deze worden geblest, oftewel gemarkeerd met een gekleurde stip. Ook worden er boomveiligheidscontroles uitgevoerd bij vrijstaande bomen en laanbomen. De oranje gemarkeerde bomen worden vervolgens gekapt en afgevoerd. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de weersomstandigheden. De maatregelen zijn deels nodig in het kader van de essentaksterfte, een ziekte waardoor naar verwachting zeker 90% van de essen in Nederland zal sterven.

Essentaksterfte
De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom, gaat op grote schaal dood aan de gevolgen van een agressieve schimmelziekte. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen takken afvallen of kan de boom in zijn geheel omvallen. Reden voor het recreatieschap om in te grijpen. Met het weghalen van de zieke essen wil het recreatieschap voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Regulier bosbeheer
Onderdeel van het reguliere onderhoud van de gebieden is het uitvoeren van dunningen. Hierbij worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dit verbetert de bosstructuur en de risico’s op ziekten worden gespreid. Het dunnen van de gebieden wordt gecombineerd met het verwijderen van de zieke essen, zodat er maar een keer gewerkt hoeft te worden in de gebieden. De overlast voor zowel het gebied als de bezoekers wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

Brielse Meer
In de bossen en beplanting langs het Brielse Meer staan veel essen. Het komend jaar zal het recreatieschap hier beginnen met de aanpak van de essentaksterfte, met het zwaartepunt in het oostelijk deel van het Brielse Meer, tussen Brielle en Zwartewaal. Hier is zo’n 58% van de bomen es. De aantasting door essentaksterfte is matig tot zwaar. De prioriteit ligt bij de aangetaste bomen die zich in de buurt van wegen, paden, parkeerplaatsen en onroerend goed bevinden en dus vanuit oogpunt van veiligheid weggehaald dienen te worden. Bomen die er echt nog vitaal uitzien, zullen we laten staan, in de hoop dat deze bomen niet aangetast worden door de ziekte. De bomen die ziek zijn, herstellen helaas niet van deze ziekte. De aanpak op deze plek wordt gecombineerd met regulier bosbeheer.

Bernisse-Zuid
In Bernisse-Zuid (Schuddebeurs) bevinden zich een aantal bosvakken met populieren van slechte kwaliteit welke gevaar opleveren. Ook zijn op deze locatie veel zieke essen aanwezig. De slechtste populieren en een groot deel van de essen worden hier verwijderd.

Blessen
In oktober 2017 zijn de bomen die we gaan weghalen voorzien van een gekleurde streep of stip. Dit heet blessen. Daarbij worden drie kleuren gebruikt:
- Blauw:†bomen met een blauwe stip zijn zogenaamde toekomstbomen. Dit kunnen bijvoorbeeld bomen met een bijzondere recreatieve of ecologische waarde zijn of essen die we willen sparen.
- Wit: dit zijn bomen die moeten worden gesnoeid na een controle op boomveiligheid (VTA, Virtual Tree Assessment).
- Groen: deze bomen moeten nader worden gecontroleerd n.a.v. de boomveiligheidscontrole (VTA).
- Oranje: dit zijn de bomen die zullen worden gekapt.
Het daadwerkelijk weghalen van de bomen gebeurt in de periode november 2017 – april 2018 en zal enkele weken in beslag nemen. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer.

Herplant: bos blijft bos
Door het verwijderen van de zieke essen ontstaan op sommige plekken gaten in de bosvakken en worden enkele bosvakken volledig gekapt. Op deze plekken zal indien nodig herplant plaatsvinden. Het uitgangspunt is ‘bos blijft bos’. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten voor een gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk bos. Denk aan soorten als eik, els, linde, iep en zoete kers. Het kan wel enige jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld.

Toekomst van de es
Staatsbosbeheer is landelijk als beheerder heel zuinig op de resterende essen die nog gezond zijn. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over essentaksterfte op†www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Essentaksterfte 26062017 beeldbanknr 7758

Meer weten?

Recreatieschap Voorne-Putten
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 24 november 2017