Heerlijk Buiten

foto

Aanleg tijdelijk parkeerterrein in Eendragtspolder van start

Tweede helft mei start de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein bij de Willem-Alexander Baan in de Eendragtspolder. Het is klaar voor het WK roeien dat in augustus plaatsvindt in Zevenhuizen. 
Het parkeerterrein ligt in een gebied van 9 hectare tussen het dorp Zevenhuizen en de roeibaan. Bewoners, belangenverenigingen en het Recreatieschap Rottemeren werken samen plannen uit om van de 9 hectare een aantrekkelijk recreatie­gebied te maken. Op 2 juni vindt hierover in een Doemee-avond plaats voor bewoners en andere belanghebbenden. 

  • Het tijdelijke parkeerterrein dat tussen mei en augustus wordt aangelegd, bestaat uit maximaal drie hectare waarop auto's, botentrailers en dergelijke geparkeerd kunnen worden tijdens het WK roeien.
  • Het tijdelijke parkeerterrein wordt na het WK omgeturnd tot een definitieve, groene parkeervoorziening van twee hectare met een ondergrond van gras.
  • Over de plannen is overleg gevoerd met bewoners, belanghebbenden, de organisatie WK roeien en Topsport Rotterdam.

Ideeën voor de 9 hectare

  • Het parkeerterrein maakt deel uit van de inrichting van negen hectare in de Eendragtspolder. Voor de overige zeven hectare werken bewoners en andere belanghebbenden samen met het Recreatieschap Rottemeren een inrichtingsplan uit.
  • Ideeën zijn onder meer een speelpolder, akkers met oergranen, een schaatsbaan, educatietuin en beweegtuin.
  • Uitgangspunt hierbij is het schetsontwerp, waar vorig jaar breed draagvlak voor bleek. Het schetsontwerp is enigszins aangepast vanwege een gas- en een waterleiding onder het parkeerterrein en wordt vanwege wensen van bewoners nog geoptimaliseerd.

Doemee-avond op 2 juni

  • Op 2 juni is er vanaf 19.30 uur een Doemee-avond in Zevenhuizen. Iedereen is van harte uitgenodigd. Tijdens de avond worden de uitgewerkte ideeën gepresenteerd en kunnen deelnemers laten weten of ze erbij betrokken willen worden.
  • Aanmelden voor de Doemee-avond is noodzakelijk en kan bij h.jeninga@pzh.nl. 

Meer info
facebook.com/9hectare en heerlijkbuiten.nl/9hectare

Start aanleg tijdelijk parkeerterrein

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 18 mei 2016