Heerlijk Buiten

foto

21 maart inloopbijeenkomst kwaliteitsontwikkelingen Johannapolder

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met een kwaliteitsimpuls van de Johannapolder, om er een nog aantrekkelijker recreatiegebied aan de Oude Maas van te maken. Betrokken buurtbewoners kunnen tijdens een inloopbijeenkomst in gesprek komen met het recreatieschap en vragen stellen over de nieuwe ontwikkelingen.

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde heeft een definitief ontwerp voor de ontwikkeling van het entreegebied en het parkeerterrein vastgesteld. Deze eerste fase bestond uit het maken van een ontwerp voor een zogenaamde Groene Loper in het entreegebied en het verbeteren van de parkeervoorzieningen. Als tweede stap maakt ontwikkelbureau Sant&Co ook een ontwerp voor de verlenging van de Groene Loper tot aan de Oude Maas, een kwaliteitsverbetering van de kop van de haven met een wandelpad langs de Oude Maas. In de loop van het jaar wordt ook nog nagedacht over het voormalige buitenzwembadterrein en zal er een ontwerp gemaakt worden voor het geleidelijk omvormen van het westelijk deel van de Johannapolder tot struinnatuur.

Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 21 maart 2016 tussen 19:00 en 20.30 uur kunnen belangstellenden vragen stellen over deze nieuwe ontwikkelingen. U kunt het definitief ontwerp bekijken van de Groene Loper en de parkeervoorzieningen en uw reactie geven op het voorlopig ontwerp voor de verlenging van de Groene Loper en de kwaliteitsverbetering Kop van de Haven en wandelpad langs de Oude Maas.  Locatie: Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, Poortugaal/Rhoon. Gedurende de avond zijn er mensen van het ontwerpburo en het recreatieschap aanwezig.

Na deze avond zullen we uw vragen en opmerkingen meenemen in onze overwegingenen via de website www.heerlijkbuiten.nl/johannapolder kenbaar maken hoe we met de vragen zijn omgegaan. 

De basis voor de kwaliteitsimpuls is het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van de gemeente Albrandswaard. Planvorming vindt plaats in nauw overleg met een groep belanghebbenden uit de omgeving. Na de zomer van 2016 starten we met het uitvoeren van de werkzaamheden in het gebied. Medio 2017 zijn de werkzaamheden afgerond en wordt de nieuwe entreezone opgeleverd. 

Als u meer wilt lezen over de ontwikkelen van de Johannapolder kijk dan op heerlijkbuiten.nl/johannapolder.

2016/IJS/JOhannapolder/ontwerp Groene loper

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 maart 2016