Heerlijk Buiten

Zicht op Haringvliet

Zicht op Haringvliet 2014-2018 is het ontwikkelprogramma van het Natuur- en reacreatieschap Zuidwestelijke Delta (voorheen Natuur- en Recreatieschap Haringvliet). Het Haringvliet is een prachtig water met enorme potenties voor de watersport. Deze worden nog niet optimaal benut. Het programma Zicht op Haringvliet heeft tot doel het recreatief netwerk Haringvliet te versterken en de bestemmingen aan het Haringvliet aantrekkelijker te maken. Daarmee is het Haringvliet als geheel een aantrekkelijke bestemming voor de recreant en toerist en zetten het schap en haar partners het gebied beter op de kaart. De ambitie is om de gebieden langs het Haringvliet op hetzelfde niveau te brengen als die in De Grevelingen. Voor de omliggende gemeenten is het van belang dat het gebied rond het Haringvliet hiermee ook een duurzame economische impuls krijgt.

Alle projecten en ambities van het programma Zicht op Haringvliet staan in de projectenatlas Zuidwestelijke Delta. Ook zijn hierin documenten te downloaden over de verschillende projecten die hieronder staan genoemd. Het sluit aan op de ambities van de Landschapstafel Haringvliet om het Haringvliet beter bereikbaar en toegankelijk te maken; natuur- en cultureel erfgoed beter beleefbaar maken, biodiversiteit te versterken en deltanatuur te ontwikkelen.

We willen een recreatief netwerk tot stand brengen dat bestaat uit knooppunten en verbindingen. Hiervoor is in 2012 een inspiratieboek gemaakt en gepresenteerd op een symposium. In een workshop is aandacht geweest voor verbindingen tussen de knooppunten.

Resultaten tot nu toe:

 • Regionaal Beeldverhaal Zuid-Hollandse Delta;
 • Inspiratieboek: Recreatief Netwerk Haringvliet, negen ontwerpen voor negen bijzondere plekken;
 • Extra moorings (ankerboeien) in het Haringvliet;
 • Studie naar draagvlak voor vaarverbinding van Haringvliet naar Grevelingen door Goeree-Overflakkee (Halskanaal);
 • Meerdere initiatieven voor het Quackstrand;
 • Subsidie van Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee voor een studie naar mogelijkheden voor aanlegplekken voor historische schepen in oude havens;
 • Onderzoek naar betere benutting van historische vaarverbindingen en vloot. Zie ook het onderzoek als brochure met beeld op Historische vaarverbindingen
 • Voorlopig ontwerp Quackstrand en Hellegat
 • Inspiratiedocument Epostrand Stellendam - Poort van de Delta
 • Regionaal beeldverhaal, De Zuid-Hollandse Delta, Dijk van een Delta

Lopende projecten:

 • Zitbeleefpunten langs het Haringvliet. Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee;
 • Gebiedsontwikkeling met kwaliteitsimpuls en zandsuppletie Quackstrand;
 • Gebiedsontwikkeling Hellegat;
 • Vaarverbindingen Haringvliet - Oevertoegankelijkheid en steigers

Lees meer over alle projecten aan het Haringvliet in de projectenatlas

Ondernemers die initiatieven nemen kunnen deze bekend maken om zo, bij voorkeur gezamenlijk, knooppunten tot ontwikkeling te brengen.

Plannen voor recreatiegebied Haringvliet // plannen voor haringvliet.png (207 K)