Heerlijk Buiten

Zicht op Haringvliet

Zicht op Haringvliet is het ontwikkelprogramma van het Natuur- en reacreatieschap Zuidwestelijke Delta (voorheen Natuur- en Recreatieschap Haringvliet). Het Haringvliet is een prachtig water met enorme potenties voor de watersport. Deze worden nog niet optimaal benut. Met het programma Zicht op Haringvliet willen we ondernemers de helpende hand bieden bij het ontwikkelen van hun ideeën.

We willen een recreatief netwerk tot stand brengen dat bestaat uit knooppunten en verbindingen. Hiervoor is een inspiratieboek gemaakt en gepresenteerd op een symposium. In een workshop is aandacht geweest voor verbindingen tussen de knooppunten.

Resultaten tot nu toe

  • Regionaal Beeldverhaal Zuid-Hollandse Delta;
  • Inspiratieboek: Recreatief Netwerk Haringvliet, negen ontwerpen voor negen bijzondere plekken;
  • Extra moorings (ankerboeien) in het Haringvliet;
  • Studie naar draagvlak voor vaarverbinding van Haringvliet naar Grevelingen door Goeree-Overflakkee (Halskanaal);
  • Meerdere initiatieven voor het Quackstrand;
  • Subsidie van Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee voor een studie naar mogelijkheden voor aanlegplekken voor historische schepen in oude havens.

Lopende projecten

  • Onderzoek naar vaarverbindingen;
  • Ontwikkelprogramma voor de lange termijn voor het Quackstrand;
  • Ondersteunen van ondernemers bij het ontwikkelen van plannen voor het Recreatief Netwerk en de ervaring die daarmee wordt opgedaan omzetten in een regelhulp.
  • Historische vaarverbindingen 

Lees meer over alle projecten aan het Haringvliet in de projectenatlas

Ondernemers die initiatieven nemen kunnen deze bekend maken om zo, bij voorkeur gezamenlijk, knooppunten tot ontwikkeling te brengen.

Plannen voor recreatiegebied Haringvliet // plannen voor haringvliet.png (207 K)