Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Agenda en vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017

1. Opening

Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 15 december 2016

Link naar het vergaderstuk

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarstukken 2016

Link naar de voordracht

Link naar bijlage I

Link naar bijlage II

Link naar bijlage III

Link naar bijlage IV

5. Begroting 2018

Link naar de voordracht

Link naar de bijlage

6. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten

Link naar de voordracht

Link naar bijlage I

Link naar bijlage II

7. Plan van Aanpak ‘Planmatig beheer Bos en aanpak essentaksterfte’

Link naar de voordracht

Link naar de bijlage

8. Rondvraag en sluitingArchief vergaderingen Voorne-Putten-Rozenburg