Heerlijk Buiten

Groot onderhoud 2018

Groot onderhoud recreatiegebieden Voorne-Putten

Naast de werkzaamheden die voort komen uit de Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten vindt dit jaar ook groot onderhoud plaats aan verschillende voorzieningen zoals steigers, fiets- en wandelpaden. Steigers worden vervangen en/of verwijderd en fiets- en wandelpaden worden opnieuw geasfalteerd. Het zal zich in alle gebieden plaatsvinden. Het bestuur van het recreatieschap heeft de planvorming goedgekeurd en later volgt hierover meer informatie.

Planning
Groot onderhoud steigers: contract- en bestekvoorbereiding mei 2018 en uitvoering in het najaar.
Groot onderhoud fiets- en wandelpaden: contract- en bestekvoorbereiding mei 2018 en uitvoering in het najaar 2018.