Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

AB-vergadering van 9 april 2015:

Geheim deel 

  • Vaststellen besluitenlijst 12 december 2014

Vervolg regulier deel

AB-vergadering van 18 juni 2015:

AB-vergadering donderdag 30 juni 2016

1. Opening (agenda)

2. Vaststellen besluitenlijst 3 december 2015

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Toekomst recreatieschap VPR

5. Financieringsovereenkomst PZH-VPR

6. Driepartijenovereenkomst

7. Jaarstukken 2015

8. 2e begrotingswijziging 2016

9. Programmabegroting 2017

10. Aanbesteding accountant

11. Grondbeleid: de nota Grondbeleid 2016 (t.k.n.)

12. Rondvraag en sluiting

AB vergadering donderdag 6 oktober 2016

1. Opening (agenda)

2. Vaststellen besluitenlijst 30 juni 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Benoeming accountant

5. Normenkader Rechtmatigheid 2016

6. Uitvoeringsprogramma Vaarnetwerk Voorne-Putten

7. Verblijfsrecreatief project Zuytland Buiten- herziening afspraken

8. Rondvraag en sluiting