Heerlijk Buiten

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Hondenbeleid in het recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg

Ook honden kunnen zich uitleven in de recreatiegebieden op Voorne-Putten-Rozenburg. Zie bijgaand kaartjes met hondenlosloopgebieden.

Badstrand Rockanje

Zeestrand en Oostvoornse Meer

Brielse Meer
Losloopgebied Brielse Maas
Losloopgebied Zwartewaal

Bernisse
Losloopgebied Zuidland
Losloopgebied Heenvliet

De Uitwaayer
Aanwijzingsbesluit hondenzonering met kaartjes.

Landtong Rozenburg
Honden zijn vanwege de aanwezige paarden, runderen en natuurwaarden niet gewenst in de begrazingsweide. In de boomweide mogen honden los lopen en geldt er een opruimplicht.
Zie de twee kaarten:
- Verboden voor honden
Losloopgebied met opruimplicht