Heerlijk Buiten

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2018

Algemeen Bestuur

 

Locatie: nader te bepalen

17 januari 15.00-16.30

 

9 juli 15.00-16.30 

 

19 november 15.00-16.30

 

Agenda voor de AB-vergadering 17 januari 2018

1.0 Agenda
2.0 Verslag en besluitenlijst AB Rottemeren 27 november 2017
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
3.1 Provincie Zuid-Holland kennisname wijziging Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018
3.2 Aangepast verhgaderschema 2018
4. Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling
5. Aanwijzingsbesluiten Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren
5.1 aanwijzingsbesluit (jacht)havens en steigers
5.2  aanwijzingsbesluit modelsport
5.3 aanwijzingsbesluit vaartuigen
5.4 aanwijzingsbesluit voertuigen
5.5 aanwijzingsbesluit honden
5.5.1  De Bergse Vallei
5.5.2  De Wiebertjes
5.5.3  Eiland Lage Bergse Bos
5.6  aanwijzingsbesluit toezichthouders
6. Rondvraag en sluiting

NB. Eventuele belangstellenden voor deze openbare vergadering worden er op geattendeerd dat de vergadering qua agendapunten in hoofdzaak is gericht op het (her)benoemen van bestuursleden en het opnieuw vaststellen van aanwijzingsbesluiten in verband met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018.  Naar verwachting zal de duur van de vergadering dan ook beperkt zijn. Na de openbare vergadering is er nog een besloten informele bijeenkomst waarbij geen publiek aanwezig zal zijn.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2017

Maandag 6 maart 2017 15.00-16.30 uur geannuleerd
Maandag 1 mei 2017 15.00-16.30 uur  
Maandag 26 juni 2017

15.00-16.30 uur

 

Maandag 27 november 2017                             

15.00-16.30 uur

 

 

Agenda voor de AB-vergadering van 27 november 2017

Reguliere vergadering (15:00-16:30 uur)

1. Agenda

2. Verslag-en besluitenlijst AB 26 juni 2017

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4.0 Najaarsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017

4.1 Najaarsrapportage 2017

5. Begrotingswijziging 2018

6.0 Normenkader rechtmatigheid 2017

6.1 Bijlage Normenkader rechtmatigheid 2017

7.0 Intentieovereenkomst Molengangenpad

7.1 Bijlage intentieovereenkomst Molengangenpad

8.0 Planmatig beheer bos & aanpak essentaksterfte

8.1 Bijlage communicatie essentaksterfte

9.0 Hennipgaarde beheerovereenkomst met St. Natuurakkers

9.1 Bijlage beheerovereenkomst Hennipgaarde

10.0 Uitvoeringsprogramma Marketingstrategie de Rotte

10.1 Bijlage samenvatting marketing en communicatieaanpak 

10.2 Bijlage brief ondernemingsvereniging

 

De vergadering van het Algemeen bestuur is openbaar en vinden plaats in de Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11, te Bleiswijk. 

Vergaderingen Dagelijks Bestuur 2017

Maandag 13 februari 2017                                                   16.00- 17.00 uur
Maandag 10 april 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 29 mei 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 2 oktober 2017                           16.00- 17.00 uur
   


Archief vergaderingen Rottemeren