Heerlijk Buiten

Vaarnetwerk de Rotte

Activiteiten > opening vaarnetwerk Midden-Delfland en Westland 24-7 // vaarnetwerk_md_en_wl_bordje.jpg (269 K)Het Recreatieschap Rottemeren gaat een vaarroutenetwerk aanleggen voor watersporters op en rond de Rotte. Met het netwerk kunnen zij een route uitstippelen van knooppunt naar knooppunt via genummerde borden. Op diverse plekken komen panelen te staan met een kaart van het vaarnetwerk. Er komen drie soorten routes: voor kleine kajuitboten, sloepen en kano's. De brughoogtes op die routes zijn minimaal 240 cm voor kajuitboten, 150 cm voor sloepen en 90 cm voor kano's. De routes voor sloepen worden onderdeel van het sloepennetwerk

Nog meer te doen op en rond het water
Naast het aanleggen van het netwerk willen we de interessante vaardoelen onder de aandacht brengen én initiatieven stimuleren om deze te ontwikkelen. Ondernemers kunnen het vaarnetwerk gebruiken om nieuw aanbod te ontwikkelen voor watersporters, zoals themaroutes, arrangementen en dergelijke.

Samenwerken
We werken samen met ondernemers, watersporters en andere belanghebbenden. Dit gebeurt onder andere via twee klankbordbijeenkomsten. Novermber 2015 is het netwerk tijdens een eerste klankbordbijeenokmst besproken en hebben we ondernemers gevraagd om naar voren te komen met initiatieven die het vaarnetwerk en de samenwerking tussen de ondernemers versterken. In het voorjaar heeft een tweede klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. De routes, de locatie van de knooppunten en dergelijke zijn uitgewerkt in een werkgroep met watersporters en andere belanghebbenden. 

Aansluiting op andere vaarnetwerken
Het vaarnetwerk bestrijkt het gebied tussen de Delftse Schie en de Hollandse IJssel (tot Gouda) en sluit aan bij het vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland. De routes en knooppunten voor kano's (groen), sloepen (blauw) en kleine kajuitboten (bruin) zijn inmiddels bepaald. 

Planning
We verwachten dat het vaarnetwerk zomer 2017 is gerealiseerd.

Downloads
De kaart van het vaarnetwerk is inmiddels gereed. 

Routes > vaarknooppunten > vaarnetwerk de Rotte > afbeelding kaart // vaarkaart_vaarnetwerk_de_rotte.png (616 K)

Projecten > RM > vaarnetwerk Rotte boten in de sluis // f1000049_rottemeren_sluis_bootjes_-_kopie.jpg (364 K)

De Rotte verdient het
Het vaarnetwerk Rotte is een van de projecten van 'De Rotte verdient het', een gebiedsgericht programma dat zorgt voor een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied Rottemeren dat recreanten in beweging brengt, dat ondernemers volop kansen biedt en waar het beheer efficiënt en effectief is. Het recreatieschap realiseert dit samen met andere partijen en vanuit de visie dat sport en outdoor, leisure, zorg en gezondheid en (duurzaam) ondernemen de leidende thema's zijn om het recreatiegebied Rottemeren vorm te geven.