Heerlijk Buiten

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Er staat veel te gebeuren in het Lage Bergse Bos. Een van de projecten is de kwaliteitsimpuls, waarmee we het Lage Bergse Bos willen ontwikkelen tot een gebied dat voldoet aan de huidige eisen en gebruiksbehoeften. Bureau Hosper landschapsarchitectuur en stedenbouw heeft de opdracht gekregen om hiervoor een ontwerp te maken.

Hoe pakken we het aan

We vinden draagvlak belangrijk, daarom maken we de plannen samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor organiseren we regelmatig bijeenkomsten met de belanghebbenden. Ontwerpbureau Hosper gebruikt de input om te ontwerpen: van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Hierbij betrekt het bureau ook de ontwerpers van gemeente Lansingerland, Rotterdam en Recreatieschap Rottemeren.

Planning

Het ontwerpproces start in de zomer van 2018. Het definitief ontwerp is naar verwachting medio 2019 gereed. De planning is onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen.  

Financiën

Het Recreatieschap Rottemeren heeft € 2 miljoen uitgetrokken voor de kwaliteitsimpuls. Dit geld komt bovenop het bedrag dat Rijkswaterstaat besteedt aan de inpassing van de rijksweg en de noodzakelijke herinrichting van het A16-tunneltracé door het Lage Bergse Bos. De plannen voor de kwaliteitsimpuls worden afgestemd op de plannen voor de herinrichting van het A16-tracé door het Lage Bergse Bos, waarvoor eerder al een schetsontwerp is gemaakt samen met belanghebbenden.