Heerlijk Buiten

Duurzame gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat

De polder Hooge Nesse heeft zich de afgelopen jaren omgevormd van een slib- en gronddepot tot een aantrekkelijk natuurgebied. Met het Project Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat is het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor spelen, bewegen, duurzaamheid en educatie en is dit inmiddels afgerond en opgeleverd.

Hoe gaan we verder?

De Stichting Hooge Nesse-Veerplaat levert een bijdrage aan het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied en organiseert activiteiten voor diverse doelgroepen. In opdracht van de Stichting Hooge Nesse-Veerplaat hebben de studenten van de Hoge School Rotterdam een ontwerp gemaakt voor een autarkisch multifunctioneel gebouw op de Hooge Nesse. Het gebouw wordt in 2018 gerealiseerd met inzet van mbo en hbo studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De realisatie van het gebouw wordt gefinancierd door o.a. subsidie en financiële bijdragen van de gemeente Zwijndrecht, de provincie Zuid-Holland, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en lokale ondernemers.

Samenwerking

De afgelopen jaren hebben Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, gemeente Zwijndrecht en Stichting Hooge Nesse samen aan deze nieuwe inrichting van het gebied gewerkt waarbij duurzaamheid, natuureducatie en bewegen centraal staan en stonden.

Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse