Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2018 vier keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn gesloten.

Data vergaderingen AB 2018

25 januari 2018 15:30 - 16:30 uur
EXTRA DB 5 april 2018 14:30 - 15:00 uur
5 juli 2018 14:30 - 16:30 uur
7 december 2018 14:30 - 16:30 uur


AGENDA Vergadering 5 april 2018 van het Algemeen Bestuur (AB) Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededeling
2. Besluitenlijsten van 25 januari 2018 en 5 februari 2018 (geheim)
3. Benoemingsvoorstel DB leden, met bijlage 1 en bijlage 2 
4. Voordracht Avonturenroute 
5. Sluiting


AGENDA Vergadering 25 januari 2018 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering 7 december 2017
3. Uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
4. Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/PZH
5. Bestuursvoordracht uitkomst evaluatie SBB - PZH - GA, met bijlage 
6. Bestuursvoordracht pincipebesluit voortzetting samenwerking
7. Stand van zaken aanbesteding Kwaliteitsimpuls (GEHEIM agendapunt)Archief vergaderingen Groenalliantie tot 1 jaar terug.