Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2017 drie keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Huis van de Stad te Gouda, Burgemeester Jamesplein 1.

De vergaderdata voor 2017 zijn:
9 maart 15:00 uur (extra t.b.v. benoeming plaatsvervangend voorzitter)
6 juli 15:00 uur
7 december 15:00 uur

AGENDA vergadering 9 maart 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

  1. Opening
  2. Samenstelling bestuur 
  3. Afronding en ondertekening uittredingsovereenkomst Groenalliantie – provincie Zuid-Holland met Bijlage 1 en Bijlage 2  
  4. Quick wins kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
  5. Rondvraag / sluiting


Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn gesloten.Archief vergaderingen Groenalliantie