Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2017 drie keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Huis van de Stad te Gouda, Burgemeester Jamesplein 1.

De vergaderdata voor 2017 zijn:
9 maart 15:00 uur (extra t.b.v. benoeming plaatsvervangend voorzitter)
6 juli 15:00 uur
7 december 15:00 uur

AGENDA vergadering 6 juli 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

 1. Opening
 2. Besluitenlijst AB GA 9 maart 2017
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage mededeling B, bijlage ingekomen stuk 1, bijlage ingekomen stuk 2, bijlage ingekomen stuk 3
 4. Adviezen van de gebiedsadviescommissies KW/RP
 5. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie, met wijzigingsbesluit, de toelichting op het wijzigingsbesluit, de geconsilideerde versie en de huidige regeling
 6. Memo overlegstructuur 
 7. Vindbaarheid van personen in de gebieden van de Groenalliantie, met bijlage 1 en bijlage 2. 
 8. Voordracht jaarstukken, met bijlage: jaarstukkken 2016, accountantsverslag, de reactie van het DB en de definitieve accountantsverklaring
 9. Eerste begrotingswijziging, bijlage 
 10. Begroting 2018, met bijlage 
 11. Oppakken aandachtspunten van DB, AB, GAC en raadsinformatiebijeenkomsten bij projecten KW en uitvoeringsplan RP
 12. Uitwerking wijziging Krimpenerhout en Loetbos, met bijlage 1 en bijlage 2 
 13. Investering speelpolders - bijstelling kostenraming 
 14. Quick wins speelplaatsen Goudse Hout en Gouwebos, met bijlage  
 15. Voorlopig ontwerp hoofdentree 't Weegje, met bijlage 
 16. Voorlopig ontwerp Twaalfmorgen, met bijlage 
 17. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes Krimpenerwaard (eerste fase) , met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6
 18. Realisatie wielerbaan en verlichting in sportpark Weydehoeck, met bijlage 
 19. Verzoek bijdrage ontwikkelen natuur struinroutes, met bijlage 1 en bijlage 2 
 20. Verzoek uitbreiding wandelroutenetwerk Krimpenerwaard, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 
 21. Verkoop perceel grond in Lekweide aan mevrouw Stas, met bijlage  
 22. Rondvraag / sluiting


AGENDA vergadering 9 maart 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur 
 3. Afronding en ondertekening uittredingsovereenkomst Groenalliantie – provincie Zuid-Holland met Bijlage 1 en Bijlage 2  
 4. Quick wins kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
 5. Rondvraag / sluiting


Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn gesloten.Archief vergaderingen Groenalliantie tot 1 jaar terug.