Heerlijk Buiten

Kwaliteitsprogramma Groenalliantie, impuls voor onze recreatiegebieden

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Groenalliantie Midden-Holland werkt in het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie voor de recreatiegebieden in het Groene Hart. Het doel is de gebieden nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Ons motto daarbij is: meer te doen, meer te beleven, beter te zien. Onze recreatiegebieden zijn geliefd en drukbezocht, maar voldoen niet helemaal meer aan de eisen van deze tijd. In de Krimpenerwaard en de omgeving van de Reeuwijkse Plassen zijn we aan de slag. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Hier leest u de plannen voor: de Krimpenerwaard uitvoeringsplan en investeringsagenda en de Reeuwijkse Plassen e.o. uitvoeringsplan en Investeringsagenda. Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland beslist over voorstellen voor een kwaliteitsimpuls, inclusief de daarvoor benodigde financiën en aan te vragen subsidies. De plannen zijn met inbreng van gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen tot stand gekomen.  

Projectwebsite
Alle ideeën zijn uitgewerkt in plannen. Op de website www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl leest u wat in welke gebieden wanneer staat te gebeuren.

 Krimpenerhout