Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld. Voor beide gebiedsadviescommissies zijn de instellingsbesluiten, alsmede de reglementen van orde, bekend gemaakt. 

 • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
 • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
 • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
 • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
 • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
 • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen (RP) was in 2017 samengesteld uit: 

 • De heer C.A. Oskam (voorzitter) - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Mevrouw D. Bergman (plaatsvervangend voorzitter) - Gemeente Gouda
 • Mevrouw L. Hertogh - van der Laan - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • De heer H. van den Haak - Gemeente Gouda
 • De heer C.P.W. van den Berg - Gemeente Waddinxveen

Voor 2018 zijn in verband met de gemeenteraadsverkiezingen de leden tot op heden nog niet bekend. 

De vergaderdata voor de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen voor 2018 worden bekend gemaakt na de benoeming van de nieuwe leden in 2018.

In 2017 stonden de volgende vergaderingen gepland. 

7 juni 16:00-17:30 uur

16 november 09.30-11.00 uur

Agenda en stukken 16 november 2017:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vergadering 7 juni 2017
3. Voorlopig Ontwerp Reeuwijkse Hout, met bijlage 
4. Voorlopig Ontwerp Goudse Hout, met bijlage 
5. Voorlopig Ontwerp Gouwebos, met bijlage 
6. Rondvraag en sluiting

Agenda en stukken 7 juni 2017:  
0. Agenda 
1A. Bestuurlijke samenvatting Jaarverslag 2016
1B. Bestuurlijke samenvatting concept-begroting 2018
1C. Aanbiedingsbrief aan de deelnemers van de Groenalliantie 
1D. Quick Wins Goudse Hout en Gouwebos, met bijlage 
2. Verslag- en besluitenlijst 16 november 2016
3. Onderzoek veiligheid en vindbaarheid personen in de gebieden van de Groenalliantie 
4. Oppakken aandachtspunten van DB, AB, GAC en raadsinformatiebijeenkomst bij projecten KW en   Uitvoeringsplan RP 
5. Voorlopig ontwerp 't Weegje, met bijlage 
6. Voorlopig ontwerp Twaalfmorgen, met bijlage