Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld.

 • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
 • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
 • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
 • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
 • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
 • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen (RP)

 • De heer C.A. Oskam (voorzitter) - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Mevrouw D. Bergman (plaatsvervangend voorzitter) - Gemeente Gouda
 • Mevrouw L. Hertogh - van der Laan - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • De heer H. van den Haak - Gemeente Gouda
 • De heer C.P.W. van den Berg - Gemeente Waddinxveen

De vergaderdata voor de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen voor 2017 zijn:

7 juni 16:00-17:30 uur
26 oktober 16:00-17:30 uur
13 december 16:00-17:30 uur