Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld.

  • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
  • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
  • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
  • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
  • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
  • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard (KW)

Mevr. D. Blok (voorzitter) - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. J.H. Blankenberg (plaatsvervangend voorzitter) - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Dhr. A. Bening - Gemeente Krimpenerwaard
Mevr. N.E. van der Zijl - Vuijk - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. R.J.F. van der Ven - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Mevr. W.J. van Leeuwen-Broere - Gemeente Krimpen aan den IJssel

De vergaderingen van 2017 zijn gepland op:

22 juni 17:30-19:00 uur
12 oktober 17:30-19:00 uur
14 december 17:30-19:00 uur