Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld. Voor beide gebiedsadviescommissies zijn instellingsbesluiten bekend gemaakt, alsmede de reglementen van orde

  • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
  • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
  • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
  • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
  • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
  • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

De gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard (KW) bestaat in 2018 uit: 

Mevr. K. Jaarsma (voorzitter) - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. K. Larooij en mevr. G. Smit  - Gemeente Krimpenerwaard
Mevr. M. Wekker en dhr. A. van Tienhoven  - Gemeente Krimpen aan den IJssel

De plaatsvervangers zijn:

Mevr. E. van Zijl - Vuijk en dhr. G.P. Zuijderwijk - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. J. van der Elst en mevr. J. Bregman - Gemeente Krimpen aan den IJssel