Heerlijk Buiten

foto

Kapwerkzaamheden Noordoever Brielse Meer

Staatsbosbeheer start begin februari in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten met kapwerkzaamheden langs de Noordoever van het Brielse Meer, tussen Zwartewaal en Brielle. Het betreft het weghalen van zieke essen en regulier bosonderhoud. De werkzaamheden vinden plaats tussen begin februari en 15 maart en zullen zowel handmatig als machinaal worden uitgevoerd. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden tijdelijk worden afgesloten of minder goed begaanbaar zijn.

Essentaksterfte

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom, gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De door de ziekste aangetaste bomen herstellen hier niet meer van. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Reden voor het recreatieschap en Staatsbosbeheer om in te grijpen om de veiligheid van de bezoekers in de gebieden te waarborgen.

Regulier bosonderhoud

De kap van de zieke essen wordt gecombineerd met regulier bosbeheer, zodat er maar één keer gewerkt hoeft te worden in de gebieden. De overlast voor zowel het gebied als de bezoekers wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. Het regulier onderhoud bestaat uit een dunning. Dat wil zeggen dat er bomen worden weggehaald om de andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Hierin wordt terughoudend te werk gegaan, omdat ook het verwijderen van de zieke essen op veel plekken ruimte schept voor andere soorten en meer variatie.

Bos blijft bos

Door het verwijderen van de zieke essen ontstaan gaten in het bos. Bij het Brielse Meer is al een deel van het bos gemengd met esdoorn, els, eik of berk, zodat er wel bos overblijft. Waar nodig zullen nieuwe bomen aangeplant worden. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om toekomstbestendige en aantrekkelijke recreatiegebieden te behouden. Zo ontstaat een gevarieerd bos, dat natuurlijker is en minder vatbaar voor ziektes. Het kan wel enige jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld. 

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Staatsbosbeheer neemt uiteraard alle voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels of bomen met holtes voor vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Staatsbosbeheer voert sinds januari 2017 het beheer en onderhoud voor het schap uit.

Essentaksterfte 26062017 beeldbanknr 7758

Meer weten?

Recreatieschap Voorne-Putten
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 23 januari 2018