Heerlijk Buiten

foto

Informatiepanelen vertellen de geschiedenis van de Oostpolder

De Oostpolder bij Gouda heeft een rijke en bevlogen geschiedenis. Deze geschiedenis kun je nu beleven en lezen op de vier informatiepanelen die zijn geplaatst aan de Broekweg in de Oostpolder. De panelen vertellen elk een eigen verhaal over het verleden waarbij je letterlijk en figuurlijk een doorkijk naar het verleden van de polder krijgt.

Terwijl de rest van de regio allang ontgonnen was, is de Oostpolder nog heel lang een moerasbos gebleven, dat als persoonlijk jachtgebied en vogelkwekerij werd gebruikt door een rijke landheer. Pas toen het bos afstierf na een dijkdoorbraak is het gebied ontgonnen. Deze informatie over het oerbos en de verhalen over onder andere de turfwinning, de kronkelende Gouwe en de Malle Molen zijn in beeld en tekst te zien op de informatiepanelen.

Kwaliteitsimpuls
De informatiepanelen in de Oostpolder zijn gefinancierd vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Met dit programma wil Groenalliantie Midden-Holland de recreatiegebieden in het Groene Hart verbeteren. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten onder het meer te doen, meer te beleven, beter te zien. Kijk voor meer informatie over de projecten en hun voortgang op Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.

GA infopaneel Oostpolder geschiedenis

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 6 maart 2018